en | es | val
en · es · val

Comité de Tumors Ginecològics

ivo.es Comité de Tumors Ginecològics

El Comité de Tumors Ginecològics està format per un equip multidisciplinari de professionals en: anatomia patològica, biologia molecular, cirurgia general i digestiva, infermeria, fisioteràpia, ginecologia, hematologia, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, otorrinolaringologia, psicologia, radiodiagnòstic, urologia i hospitalització domiciliària.

El tractament d’un tumor dependrà de la seua tipologia, extensió i evolució, i permetrà, segons cada cas, opcions terapèutiques de cirurgia, radioteràpia externa o interna (braquiteràpia), o tractaments sistèmics (quimioteràpia, hormonoteràpia, fàrmacs contra dianes moleculars, etc.) i/o una combinació d’aquests

Tumors ginecològics

En el Comité de Tumors Ginecològics s’aborden els tipus de càncer relacionats amb l’especialitat de ginecologia

S’origina a partir de la transformació maligna de les cèl·lules que recobreixen l’aparell reproductor femení (ovari i trompes)

El càncer d’úter pot desenvolupar-se a partir de canvis en les cèl·lules de l’endometri

Quan les cèl·lules tumorals estan situades en la vagina, parlem de càncer de vagina.

Servicis que formen part del comité

Els Comités de Tumors es regulen baix protocols establits i estan formats per un equip multidisciplinari de facultatius experts de les principals especialitats segons el tipus de tumor. En el Comité de Tumors Ginecològics de l’IVO participen equips mèdics multidisciplinaris de les especialitats següents:

Anatomia patològica

Cirurgia General i Digestiva

Oncologia
mèdica

Oncologia radioteràpica

Infermeria

Fisioteràpia

Radiologia

Biologia molecular

Psicologia

Hematologia

Ginecologia

Urologia

Hospitalització domiciliària

Otorrinolaringologia

Servicios médicos

El cuadro médico del IVO está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales médicos al servicio del paciente con cáncer

Comités de tumores

Los comités son la máxima expresión de la medicina multidisciplinar. Están formados por facultativos expertos de las principales especialidades oncológicas

Admisión e información

Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica acreditada puede solicitar ser paciente en el Instituto Valenciano de Oncología.

Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos.