en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Hormonoteràpia

ivo.es Tractament Tractaments Sistèmics Hormonoteràpia
Alguns càncers són hormonodependents. Açò suposa que necessiten determinades substàncies (les hormones) per a continuar creixent i dividir-se. Per a això, les cèl·lules tumorals requerixen receptors hormonals, que són unes proteïnes a través de les quals perceben la seua presència. Estudiant si un tumor té estos receptors o no, es pot saber si és hormonodependent. L’hormonoteràpia consistix a inhibir la producció hormonal o bloquejar l’acció dels receptors per mitjà de cirurgia, radioteràpia o fàrmacs. En el cas de càncer de mama i pròstata, sense els estrògens en el primer cas, i la testosterona en el segon, els tumors moren.

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.

Admissió i informació

Qualsevol ciutadà amb càncer o sospita oncològica acreditada pot sol·licitar ser pacient en l’Institut Valencià d’Oncologia. Com que es tracta d’un centre concertat, els pacients no han d’assumir cap cost pels tractaments.