en | es | val
en · es · val

Comité de Tumors Cerebrals

ivo.es Comité de Tumors Cerebrals

El Comité de Tumors Cerebrals està format per un equip multidisciplinari de professionals en: anatomia patològica, biologia molecular, infermeria, medicina nuclear, neurocirurgia, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, radiodiagnòstic, radiofísica i protecció radiològica. 

El tractament d’un tumor dependrà de la seua tipologia, extensió i evolució, i permetrà, segons cada cas, opcions terapèutiques de cirurgia, radioteràpia externa o interna (braquiteràpia), o tractaments sistèmics (quimioteràpia, hormonoteràpia, fàrmacs contra dianes moleculars, etc.) i/o una combinació d’aquests.

Tumors cerebrals

Un tumor del sistema nerviós central en adults és una malaltia per la qual es formen cèl·lules anormals en els teixits de l’encèfal o la medul·la espinal.

Sistema nerviós central

Hi ha molts tipus de tumors d’encèfal i medul·la espinal. Els tumors es formen a causa de la multiplicació anormal de cèl·lules i poden començar en diferents parts de l’encèfal o de la medul·la espinal. L’encèfal i la medul·la espinal formen el sistema nerviós central (SNC).

Servicis que formen part del comité

Els Comités de Tumors es regulen baix protocols establits i estan formats per un equip multidisciplinari de facultatius experts de les principals especialitats segons el tipus de tumor. En el Comité de Tumors Cerebrals de l’IVO participen equips mèdics multidisciplinaris de les especialitats següents:

Anatomia patològica

Biologia
molecular

Oncologia
mèdica

Oncologia radioteràpica

Medicina nuclear

Infermeria

Radiologia

Neurocirurgia

Radiofísica i Protecció Radiològica

Servicios médicos

El cuadro médico del IVO está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales médicos al servicio del paciente con cáncer

Comités de tumores

Los comités son la máxima expresión de la medicina multidisciplinar. Están formados por facultativos expertos de las principales especialidades oncológicas

Admisión e información

Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica acreditada puede solicitar ser paciente en el Instituto Valenciano de Oncología.

Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos.