en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Oncologia Mèdica

ivo.es Oncologia Mèdica

El Servici d’Oncologia Mèdica té com a missió l’assistència integral al pacient oncològic. Des d’un plantejament multidisciplinari, assisteix el malalt en el diagnòstic, el tractament, l’evolució del seu procés i el seguiment posterior.

L’equip de professionals del servici acompanya el pacient oncològic en tot el procés de la malaltia, a través d’una relació directa i personal basada en la confiança recíproca, atén la patologia associada a la seua malaltia i les complicacions derivades del tractament, i col·labora en el suport emocional de pacients i familiars.

El Servici d’Oncologia Mèdica coordina l’atenció als pacients amb tractaments de caràcter simptomàtic pal·liatiu i pacients terminals, tant durant l’estada hospitalària com en l’hospitalització domiciliària.

Servici d’Oncologia Mèdica, una peça clau

El Servici d’Oncologia Mèdica se situa, en molts aspectes, com una peça clau de coordinació i col·laboració entre les diverses unitats de l’hospital.

La Unitat de Consell Genètic (UCG) està integrada en el Servici d’Oncologia Mèdica. Té com a missió valorar el risc de desenvolupar càncer hereditari i assessorar la forma de previndre’l; per a fer-ho es duen a terme estudis genètics dirigits a identificar si el pacient és portador d’alguna mutació genètica. La unitat està formada per un equip multidisciplinari de professionals de diverses especialitats: oncologia mèdica, biologia molecular, anatomia patològica, psicooncologia, cirurgia, ginecologia i infermeria.

Serà l’equip de professionals que integren els diversos Comités de Tumors els que estudien les distintes estratègies terapèutiques i decidisquen entre tots els tractaments l’òptim, o la combinació més eficaç, per a cada pacient. Els Comités de Tumors es regulen amb protocols establerts i estan formats per un equip multidisciplinari de professionals de les principals especialitats segons el tipus de tumor: oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, cirurgia, radiodiagnòstic, medicina nuclear, anatomia patològica, biologia molecular, psicologia, infermeria, etc.

L’Hospital de Dia és la unitat ambulatòria on s’administren els tractaments intravenosos als pacients oncohematològics que els requereixen. Les instal·lacions i els equipaments amb què està dotada la unitat han sigut reformats recentment per a crear un espai lluminós i tranquil, i millorar així l’estada del pacient. En l’actualitat compta amb una àmplia sala de tractament compartimentada, dos habitacions individuals i una àrea amb dos llits per a pacients en tractaments d’assajos clínics de fase I que requereixen una supervisió específica.

La Infermeria Oncològica és fonamental en l’atenció al pacient amb càncer, i per això l’equip d’infermeria i els auxiliars de l’Hospital de Dia tenen un alt nivell d’especialització, coneixement, sensibilitat i comprensió de la situació en què es troben els pacients oncològics. Els professionals compten amb les habilitats necessàries per a dur a terme la seua tasca assistencial, amb especial atenció al control i el seguiment dels símptomes i efectes secundaris dels tractaments, alhora que ofereixen el seu suport emocional.

El Servei d’Oncologia Mèdica coordina l’atenció als pacients amb tractaments de caràcter simptomàtic pal·liatiu i pacients terminals, tant durant l’estada hospitalària com en l’hospitalització domiciliària.

Coordinar i personalitzar els tractaments

L’oncòleg mèdic té la funció principal de coordinar i personalitzar els tractaments mèdics més adequats per a cada pacient.. Hi ha moltes ferramentes per a enfrontar-se a les malalties oncològiques.

Cirurgia

Radioteràpia

Tractaments sistèmics

El principal tractament sistèmic és la quimioteràpia, l’objectiu de la qual és eliminar les cèl·lules canceroses. També n’hi ha d’altres, com ara l’hormonoteràpia, la immunoteràpia i les teràpies dirigides (fàrmacs antidiana).

Activitat investigadora del Servici d’Oncologia Mèdica

L’activitat investigadora del Servici d’Oncologia Mèdica és un referent a nivell nacional. Actualment, participa anualment en més de 100 assajos clínics amb fàrmacs oncològics relacionats amb els diversos tumors, tant en fase I com en fases II i III: càncer de mama, càncer ginecològic, càncer de pròstata, càncer de pulmó, sarcomes, melanoma, etc. 

El Servici d’Oncologia Mèdica de l’IVO ha participat en el desenvolupament de gran part dels nous fàrmacs contra el càncer comercialitzats en els últims 20 anys, i en aquest moment és un dels centres del país que compta amb més assajos clínics amb fàrmacs oncològics.

Formació Sanitària Especialitzada

La Fundació Institut Valencià d’Oncologia disposa d’una plaça acreditada per a la formació sanitària especialitzada de metges (FSE) en Oncologia Mèdica. 

Hospital de dia de l'IVO

L’hospital de dia de l’IVO és una unitat assistencial de caràcter ambulatori que té la finalitat de cobrir les necessitats de tractament i suport de pacients oncohematològics. 

Compta amb un equipament de 47 butaques, una habitació amb dos llits per a tractaments en fase d’assaig clínic, i dues habitacions individuals.

Cures pal·liatives

Les cures pal·liatives es basen en el treball en equip coordinat en diferents nivells assistencials per tal d’identificar i proporcionar assistència a aquells pacients en condicions d’especial fragilitat i als qui els proporcionen cures en el seu entorn familiar i afectiu.

 

Equip mèdic del Servici d'Oncologia Mèdica

Cap del Servici

Dr. Ignacio Gil-Bazo

Caps clínics

Dr. Miguel Ángel Climent Durán
Dr. Joaquín Gavilá Gregori

Metges adjunts

Dr. Héctor Augusto Aguilar Andino
Dr. Salvador Blanch Tormo, 
Dr. Ángel Luis Guerrero Zotano
Dra. María José Juan Fita
Dr. Francisco Javier Lavernia Giner
Dr. David Lorente Estellés
Dr. Marcos Melián Sosa
Dra. María del Rocío Ramirez Belloch
Dr. Ignacio Romero Noguera
Dr. Vicente Ruiz Cordero
Dr. Sergio Sandiego Contreras
Dr. Ricardo Yaya Tur