en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Psicologia

ivo.es Psicologia

La Unitat de Psicologia de l’IVO té com a missió detectar les alteracions emocionals que puguen dificultar l’adaptació al procés de la malaltia oncològica, tant del pacient com del seu entorn familiar.

Per a aconseguir-ho, es proposen intervencions individuals i en grup, que permeten abordar les seqüeles psicològiques derivades tant del diagnòstic com dels tractaments mèdics.

Els psicòlegs de la unitat acompanyen el pacient oncològic i la seua família durant tot el procés de la malaltia

Ajudar el pacient oncològic a normalitzar la seua vida

Des de la unitat es plantegen pautes per a integrar la malaltia en la vida de la persona, de manera que augmenten la seua percepció de control i confiança, amb l’objectiu d’ajudar el pacient oncològic a normalitzar la seua vida.

Comités de Tumors

La unitat està integrada en els Comités de Tumors de l’hospital, en els quals un equip multidisciplinari de professionals defineix les estratègies terapèutiques individualitzades a cada pacient i en porta el seguiment durant la seua patologia.

Unitat d’Hospitalització Domiciliària

També col·labora estretament amb la Unitat d’Hospitalització Domiciliària amb l’assistència psicològica a malalts en tractament de caràcter simptomàtic pal·liatiu i pacients terminals, així com als seus familiars, mitjançant un treball en equip amb la resta del personal sanitari per a aconseguir la millor qualitat de vida possible dels pacients.

Es presta especial atenció a la comunicació del malalt amb la seua família i també amb el professional que l’atén, cosa que facilita una interrelació fluida, oberta i sincera amb el seu entorn més pròxim.

Viure amb càncer

Primera visita

Inicialment, quan la persona acudeix a la consulta per a plantejar el seu problema, se li dedica unes sessions de manera individual per tal d’abordar-lo. Un dels objectius d’aquesta primera presa de contacte és reduir els símptomes d’ansietat, preocupació i confusió. El denominador comú dels pacients és la por a la incertesa, al fet que les coses no vagen bé o a recaure, en el cas que ja s’haja superat la malaltia.

Una vegada la persona se sent més alleujada i capaç de fer front a la situació, se li convida a participar en sessions grupals.

Viure el present sense anticipar el futur

En aquestes sessions grupals utilitzem teràpies que ajuden el pacient a aprendre a redirigir la seua vida des dels propis valors i fortaleses. Prenent consciència de les habilitats i virtuts que havia utilitzat fins ara, aprén a viure més en el present sense anticipar un futur, moltes vegades considerat, incert.

Aquests grups suposen una oportunitat per a donar-se suport, reduir els sentiments de soledat i aprendre habilitats socials i personals que milloraran la qualitat de vida dels participants. 

Així mateix, la unitat compta amb un programa realitzat a l’aire lliure en què es practica la meditació en moviment, la consciència corporal i tècniques saludables basades en el txikung.

Decàleg de recomanacions

Equip del Servici de Psicologia

Psicòlogues

Ana García-Conde Benet
María Pilar Llombart Fuertes
Rocío Romero Retes