en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Radiofísica i Protecció Radiològica

ivo.es Radiofísica i Protecció Radiològica

El servici està constituït per un equip d’especialistes en radiofísica hospitalària i tècnics dosimetristes que compten amb una dilatada experiència i que s’encarreguen, entre altres funcions, de mesurar i calcular la dosi absorbida de la radiació ionitzant utilitzada amb fins diagnòstics i de tractament.

D’aquesta manera, en col·laboració amb el Servici d’Oncologia Radioteràpica i amb la resta de servicis que manegen radiacions ionitzants, valora la dosi absorbida administrada al pacient, assegurant-se que la qualitat del tractament o el diagnòstic siguen òptims.

El Servici de Radiofísica de l’IVO disposa d’un sistema de gestió de la qualitat en tots els seus processos, amb la certificació ISO 9001:2015

Activitats i funcions del Servici

En el marc de l’assistència mèdica especialitzada, el servici realitza també les següents activitats:

Seguretat i protecció radiològica

Una de les seues funcions principals se centra en la seguretat i la protecció radiològica de les àrees de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia. El seu objectiu en matèria de prevenció és limitar els efectes biològics no desitjats originats per l’exposició a les radiacions ionitzants de pacients, treballadors professionalment exposats i públic en general.

Correcte ús clínic

Assegurar que els equips i les instal·lacions utilitzats en el diagnòstic i el tractament amb radiacions estan en correcte ús clínic.

Analitzar

Analitzar les imatges mèdiques obtingudes de la tomografia computada (TAC), de la ressonància magnètica (RM) i de l’escàner basat en l’emissió de positrons (PET) per a adequar-les de manera precisa a cada pacient.

Determinar

Determinar l’impacte d’aquesta qualitat en els tractaments oncòlegs radioteràpics i en la imatge mèdica.

Per a desenvolupar la seua activitat, el Servici compta amb una important dotació d’equips de mesura de la radiació ionitzant que asseguren que la resta d’equipament de l’hospital està adequadament calibrat.

Tècniques d’avantguarda

El servici aporta una dilatada experiència en el tractament radioteràpic mitjançant tècniques d’avantguarda en col·laboració amb el Servici d’Oncologia Radioteràpica. Destaquen els tractaments de planificació inversa i modulació d’intensitat (IMRT), que utilitzen un programari molt sofisticat que, amb imatges tridimensionals de TAC, RM i PET, permeten una radioteràpia d’alta precisió, ja que modelen una dosi alta en el tumor que és molt més efectiva, mentre que protegeixen la resta de teixits i redueixen les complicacions del tractament. 

També es fan tractaments de braquiteràpia d’alta taxa i baixa taxa de dosis, radiocirurgia intracranial (SRS), radioteràpia guiada per imatge tridimensional del pacient (IGRT) i radioteràpia estereotàctica extracranial o corporal (SBRT).

Formació sanitària especialitzada

La Fundació Institut Valencià d’Oncologia disposa d’una plaça acreditada per a la formació sanitària especialitzada en Radiofísica Hospitalària. Veure convocatòria.

Equip mèdic del Servici de Radiofísica i Protecció Radiològica

Cap del Servici

Vicente Crispín Contreras

Cap clínic

Carmen Guardino de la Flor

Físics adjunts

Víctor de los Dolores Alemany
Víctor González Pérez