en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Oncologia Radioteràpica

El Servici d’Oncologia Radioteràpica de l’IVO ofereix atenció clínica i terapèutica personalitzada al malalt oncològic a través de la indicació, la planificació, el control, el tractament i el seguiment del pacient tractat amb radiacions i teràpies associades.

L’IVO s’ha mantingut pioner al llarg de la història de la radioteràpia de la Comunitat Valenciana, i és part essencial del tractament oncòleg radioteràpic. Mantindre l’estàndard de qualitat i innovació tecnològica li ha permés continuar a l’avantguarda dels nous tractaments i convertir-se en un centre de referència nacional i internacional gràcies a la seua dilatada experiència i especialització.

El Servici de Radioteràpia de l’IVO participa en tots els Comités de Tumors de l’hospital, en els quals un equip multidisciplinari personalitza l’estratègia terapèutica per a cada pacient

Tecnologia en Oncologia Radioteràpica

El Servici d’Oncologia Radioteràpica de l’IVO ubicat en el complex hospitalari de València ha invertit contínuament en equipament per a poder oferir les tècniques i tractaments més novedosos als seus pacients. Actualment, compta amb tecnologia d’última generació:

Cinc acceleradors lineals d’electrons

Distribuïts en tres seus ubicades en les ciutats de València, Alcoi i Conca:

A València

1 accelerador lineal amb col·limador multilàmines i sistema d’imatge 3D per a realitzar radioteràpia guiada per imatge (IGRT-MVCB). S’utilitza per a tècniques de radioteràpia estereotàctica (SBRT) amb IMRT.

2 acceleradors lineals amb col·limador multilàmines i sistema d’imatge d’alta resolució.

A Alcoi

1 accelerador lineal amb col·limador multilàmines i sistema d’imatge 2D per a realitzar radioteràpia guiada per imatge.

A Conca

1 accelerador lineal amb col·limador multilàmines i sistema d’imatge 2D per a realitzar radioteràpia guiada per imatge.

Xarxes informàtiques intercomunicades

3 xarxes informàtiques intercomunicades per a la gestió, el registre i la verificació dels tractaments. Amb tres estacions de treball. Una en cada seu.

Sistemes de planificació dosimètrica

6 sistemes de planificació dosimètrica en el Servici de Radiofísica i Protecció Radiològica per a la dosimetria clínica.

Radiocirurgia estereotàctica

1 sistema de radiocirurgia estereotàctica cerebral i extracranial a València.

Braquiteràpia d’alta taxa

3 sistemes de braquiteràpia d’alta taxa de dosi: un equip d’alta taxa i un equip per a implants de pròstata guiada per imatge a València, i un equip d’alta taxa a Conca.

Braquiteràpia de baixa taxa

2 sistemes de braquiteràpia de baixa taxa de dosi a València: un sistema per a implants de pròstata guiada per ecografia i un sistema per a implants oculars.

Tomògrafs axials

3 tomògrafs axials computats TAC per a la planificació dosimètrica. Un en cada seu.

En què consisteix?

Raigs X d’alta energia

La radioteràpia utilitza raigs X d’alta energia (i/o procedents de fonts radioactives encapsulades) per a destruir les cèl·lules cancerígenes danyant-ne l’ADN. 

Aquesta tecnologia és molt efectiva per a eliminar i controlar els tumors en pràcticament qualsevol localització del cos, si s’utilitza amb intenció curativa i amb altíssima precisió. Les noves tècniques de hipofraccionament (nombre reduït de sessions respecte a l’estàndard) contribueixen a fer que la radioteràpia siga més efectiva en aquells casos en què la localització i les característiques del tumor ho aconsellen. La radioteràpia pot utilitzar-se també amb intenció pal·liativa per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients quan la malaltia no respon a la cirurgia o a la quimioteràpia.

La dilatada experiència i l’equipament del Servici de Radioteràpia de l’IVO li permeten realitzar la pràctica totalitat de les tècniques radioteràpiques disponibles en l’actualitat, bé de manera exclusiva o bé conjuntament amb altres tècniques quirúrgiques o amb tractaments sistèmics o quimioteràpics:

El Servici d’Oncologia Radioteràpica compta amb un equip de metges, infermeres i altres professionals de la salut altament especialitzat i focalitzat en el tractament amb radiacions ionitzants. Presta una atenció integral al pacient, ja que porta el seguiment dels diversos símptomes i dels seus efectes secundaris, personalitza els tractaments i assegura que la combinació de teràpies siga més efectiva i que proporcione més perspectives d’èxit.

– Radioteràpia externa: RT tridimensional 3D, RT guiada per imatge de megavoltatge (IGRT amb MVCB) 3D i 2D, RT d’intensitat modulada (IMRT).

– Radiocirurgia cerebral i RT estereotàctica corporal (SBRT).

– Radioteràpia interna o braquiteràpia de baixa taxa de dosi i d’alta taxa de dosi.

Unitats de radioteràpia de Conca i Alcoi

Totes dues unitats estan integrades i totalment coordinades amb l’Hospital IVO-València i participen en els Comités de Tumors del seu hospital de referència per tal d’oferir al pacient una atenció integral i de màxima qualitat.

Unitat de Radioteràpia de Conca

La Unitat de Radioteràpia de Conca està situada als voltants de l’Hospital Virgen de la Luz.

Unitat de Radioteràpia d'Alcoi

La Unitat de Radioteràpia d’Alcoi està ubicada al costat de l’Hospital Virgen de los Lirios.

Formació Sanitària Especialitzada

La Fundació Institut Valencià d’Oncologia disposa d’una plaça acreditada per a la formació sanitària especialitzada de metges (FSE) en Oncologia Radioteràpica. Veure convocatòria.

Equip mèdic del Servici d'Oncologia Radioteràpica

Cap del Servici

Dr. Leoncio Arribas Alpuente

Caps clínics


Dra. María Luisa Chust Vicente
Dr. Enrique García Miragall
Dr. José Luis Guinot Rodríguez

Metges adjunts

Dr. Ángel José Acosta Rojas
Dr. Manuel Casaña Giner
Dra. Yashmina Murria Pérez
Dra. Oriana Andreina Prato Carreño
Dra. Carmen Pesudo Ayet
Dra. Paula Santamaria García
Dr. Miguel Ángel Santos Olía
Dra Berta Sanvíctor Beneito
Dra. María Isabel Tortajada Azcutia