en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Radioteràpia

ivo.es Tractament Radioteràpia
En un tractament de radioteràpia és clau l’especialització de l’equip humà. L’equip de radioteràpia, junt amb els radiofísics, estan altament qualificats i compten amb una dilatadíssima experiència de més de 30 anys, cosa que permet dissenyar tractaments individualitzats per a cada pacient, garantint que eixe tractament s’administre correctament i de manera precisa.

Tècniques de Radioteràpia

Esta experiència i l’equipament del servici de radioteràpia de l’IVO li permeten realitzar la pràctica totalitat de les tècniques radioteràpiques disponibles en l’actualitat per a donar la màxima dosi de radiació directament al tumor, bé de manera exclusiva o bé conjuntament amb altres tècniques quirúrgiques o amb tractaments sistèmics o quimioteràpics:

S’utilitza en qualsevol localització anatòmica i per a qualsevol tumor. Fins fa poc de temps estava considerada com el tractament estàndard de la radioteràpia en qualsevol localització: mama, cap i coll, pròstata, limfoma, etc.
RT Guiada per Imatge de Megavoltatge (IGRT: Image-Guided Radiation Therapy amb MVCB: Megavoltage Cone Beam). L’IVO va ser un dels primers centres a Espanya a utilitzar esta tècnica, amb la qual s’aconseguix administrar la màxima dosi de radiació al tumor amb la mínima irradiació del teixit sa. És una arma crucial en radioteràpia. Implica l’ús d’un sistema d’imatge sofisticat per a verificar la posició del pacient i la localització del tumor just en la sala de tractament abans d’iniciar-se. No requerix anestèsia i no té efectes secundaris. Pot utilitzar-se per al tractament de qualsevol tumor.
RT d’Intensitat Modulada (IMRT: Intensity-Modulated Radiation Therapy). S’utilitza quan es requerix subministrar una dosi alta al tumor i preservar els teixits sans que l’envolten. S’aplica a diferents angles utilitzant mètodes sofisticats de càlcul, administrant dosi letal al tumor i augmentant, per tant, les probabilitats de curació. Pot utilitzar-se en qualsevol localització anatòmica i qualsevol tipus de tumor. Les localitzacions habituals són en cap i coll, pròstata i pelvis.
En 1996 l’IVO inicia els tractaments de radiocirurgia amb accelerador per a tumors i lesions cerebrals a la Comunitat Valenciana. És una tècnica altament precisa i mínimament invasiva que permet subministrar una dosi alta al tumor i baixa en els òrgans circumdants. S’utilitzen dades de múltiples imatges (PET, RM i TAC). Els especialistes en oncologia radioteràpica i radiofísics hospitalaris treballen estretament amb els neurocirurgians, radiòlegs intervencionistes i amb els radiofísics. Segons el tractament, la dosi pot administrar-se en un dia o en diversos de consecutius. Es basa en la utilització d’un marc radioquirúrgic que es col·loca al cap del pacient per a administrar la dosi de manera precisa.
RT Estereotàctica Corporal (SBRT: Stereotactic Body Radiation Therapy). S’utilitza per a tumors i metàstasis a nivell pulmonar i suprarenal. En 2007 es van fer els primers tractaments en SBRT, i actualment es tracten un centenar de casos anuals. Este tractament s’administra en cinc sessions o en diverses per al cas de nòduls menuts. S’utilitzen les imatges de TAC, PET i RM per a millorar la precisió de la localització. Dóna lloc a excel·lents respostes i resultats a llarg termini. Pot considerar-se en estos casos un tractament d’elecció quan no pot operar-se. No requerix anestèsia i té pocs efectes secundaris. El servici és especialista també en la irradiació de lesions successives o en tractaments de rescat. En este cas s’utilitzen tècniques de radioteràpia adaptada per a combinar els tractaments previs amb els nous objectius en els límits de tolerància de la dosi a òrgans de risc. Es realitzen consideracions radiobiològiques.
Tractaments de Braquiteràpia de Baixa Taxa (LDR: Low Dosis Rate) a través d’implants de llavors de 125I, per a tumors de pròstata i tumors oculars. L’IVO va començar fa 30 anys a implantar esta tècnica, que ha anat evolucionant fins a arribar a tractar els tumors oculars amb altíssima precisió des de 2006.
Tractaments de Braquiteràpia d’Alta Taxa (HDR: High Dosis Rate), principalment per a tumors de mama, ginecològics, cap i coll, cutanis, esòfag i pulmó. L’IVO va ser un dels primers hospitals en el món a passar de la braquiteràpia de baixa taxa a alta taxa. Esta tècnica permet la inserció de fonts radioactives en el mateix tumor, administrant una elevada dosi absorbida de radiació en l’interior, que disminuïx bruscament en els teixits pròxims a mesura que ens n’allunyem. Pot utilitzar-se en qualsevol cavitat anatòmica o de manera intersticial en els teixits musculars.
Quan el tumor resulta resistent als tractaments, el servici és expert a abordar nous tractaments amb reirradiació dels teixits. Per a l’abordatge d’estos casos, s’utilitzen una o diverses tècniques de les descrites anteriorment, adaptant els tractaments previs als nous objectius.

Classificació de la Radioteràpia

Segons quan i amb quina finalitat s’administre el tractament de radioteràpia respecte a les altres modalitats terapèutiques del càncer, este es classifica en:

Adyuvant

El tractament s’aplica després de la cirurgia per a evitar possibles recaigudes.

Neoadjuvant

Es realitza abans d’una intervenció quirúrgica per a reduir la grandària del tumor.

Pal·liatiu

La seua funció és alleujar dolors, sagnats o altres símptomes derivats de l’afecció oncològica.

Radical

S’utilitza com a únic tractament per a curar la malaltia o mantindre les funcions de l’òrgan afectat.

Concomitant

Les radiacions s’administren alhora que altres tractaments.

Intraoperatòria

Es radia una única dosi durant la cirurgia.

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.

Admissió i informació

Qualsevol ciutadà amb càncer o sospita oncològica acreditada pot sol·licitar ser pacient en l’Institut Valencià d’Oncologia. Com que es tracta d’un centre concertat, els pacients no han d’assumir cap cost pels tractaments.