en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Càncer de pròstata

diagnòstic · tractament · investigació

Què és el càncer de pròstata

La pròstata és una glàndula que està baix de la bufeta (l’òrgan buit on s’emmagatzema l’orina) i davant del recte (l’última part dels intestins). Produeix una part del líquid que conforma el semen, juntament amb les vesícules seminals, que es troben darrere de la pròstata. La uretra, que és el conducte que transporta l’orina i el semen fora del cos a través del penis, passa pel centre de la pròstata.

El càncer de pròstata s’origina quan les cèl·lules de la pròstata comencen a créixer de manera descontrolada, donant lloc a l’aparició d’un tumor. Alguns càncers de pròstata creixen i es propaguen ràpidament, però gran part d’ells creix lentament. El càncer de pròstata pot no ser percebut pel pacient en les fases inicials de la malaltia. Són tumors que, en general, evolucionen lentament i normalment la simptomatologia es presenta en etapes més avançades del procés.

Causes del càncer de pròstata

El càncer de pròstata és el segon tipus de càncer amb major incidència entre els hòmens, ja que suposa el 11,7 % de tots els tumors masculins. 

Es relaciona amb l’edat: en el 75 % dels casos es presenta en hòmens majors de 65 anys.

Els antecedents familiars dupliquen el risc de patir càncer de pròstata, especialment quan dos o més parents directes de primer grau (pare o germans) sofreixen aquesta malaltia.

Tindre uns mals hàbits de vida com ara fumar, mala nutrició, sedentarisme i obesitat, també podrien influir en la possible aparició d’un càncer de pròstata.

Fumar és un altre dels factors de risc que poden afavorir l’aparició d’aquest càncer, pel fet que augmenta les secreció hormonal, i això fa fa créixer el tumor.

Epidemiologia del càncer de pròstata

2n

El càncer de pròstata és el segon tipus de càncer amb major incidència entre els hòmens

65 anys

Es relaciona amb l’edat: en el 75% dels casos es presenta en hòmens majors de 65 anys.

34.000

A Espanya cada any es diagnostiquen més de 34.000 casos de càncer de pròstata

Símptomes

El càncer de pròstata, com gran part dels tumors malignes, pot no ser percebut pel pacient durant les fases inicials de la malaltia. Són tumors que, en general, evolucionen lentament i normalment la simptomatologia es presenta en etapes més avançades del procés.

En moltes ocasions, el diagnòstic es realitza a partir d’una revisió mèdica rutinària, i el pacient és asimptomàtic.

En altres ocasions, es manifesta per símptomes relacionats amb la micció. Afecta a la seua freqüència i urgència o presenta dolors i coentor en orinar.

També pot aparéixer degoteig postmiccional o retenció urinària en els casos en què el tumor haja obstruït la uretra.

La importància del diagnòstic precoç

L’IVO duu a terme un programa de Diagnòstic Precoç Oportunista per al Càncer de Pròstata dirigit a hòmens en edats entre 50 i 75 anys (o a partir dels 40 anys si existeixen antecedents familiars de càncer de pròstata), amb una expectativa de vida superior a 10 anys.

La prova consisteix en una exploració senzilla com és el tacte rectal i una anàlisi de sang convencional per a detectar el PSA.

Com es diagnostica

En l’etapa inicial, quan no produeix símptomes, el càncer de pròstata es pot curar, per això es tant important el diagnòstic precoç.

Els avanços en les tècniques d’imatge i en els programes de detecció precoç del càncer de pròstata permeten hui dia diagnosticar la malaltia en etapes primerenques.

La prova inicial consisteix en una exploració senzilla, coneguda com a «tacte rectal». Es tracta d’un un examen de la part inferior del recte que l’especialista realitza al pacient per tal d’explorar la zona de la pròstata.

L’antigen prostàtic específic, o PSA, és una proteïna produïda per les cèl·lules normals així com per les cèl·lules malignes de la glàndula prostàtica. L’anàlisi del PSA mesura la concentració de PSA en la sang d’un home;s’obté mitjançant una anàlisi de sang convencional. Si el PSA és >3ng/ml es realitzarà una anàlisi d’orina i cultiu. Després de descartar infecció urinària, es realitza una segona anàlisi de PSA i si és >3ng/ml, es realitza una RM multiparamètrica.

Si en l’anàlisi de sang s’observa un PSA >3ng/ml, es realitza una RM multiparamètrica, una prova radiològica que proporciona informació sobre la forma de la pròstata des de tots els angles, i també dels òrgans que l’envolten i les seues relacions.

Amb el resultat d’aquests procediments es discuteix en el Comité d’Uroradiologia la conveniència de realitzar una biòpsia de pròstata transrectal, una biòpsia transperineal amb software de fusió d’imatge ECO-RM, o una biòpsia per mapatge.

Tractament del càncer de pròstata

El tractament dependrà sempre de l’extensió i l’evolució. Permet, segons cada cas concret, aplicar opcions terapèutiques de cirurgia, radioteràpia externa o braquiteràpia i tractaments de bloqueig hormonals.

La cirurgia constitueix el tractament estàndard en casos de pacients amb tumor localitzat en la pròstata. Aquesta pot realitzar-se per via oberta o per laparascòpia.

Actualment, s’han incorporat tècniques innovadores de detecció selectiva de ganglis patològics per tal d’optimitzar la indicació i extensió de la limfadenectomia que sol acompanyar la prostatectomia radical.

La braquiteràpia amb llavors de iode-125, pràctica terapèutica utilitzada també en l’IVO en pacients seleccionats adequadament, ha demostrat ser un tractament innovador, amb resultats excel·lents i mínimes molèsties per al pacient.

Aquesta pràctica, al costat d’altres tècniques com la teràpia focal i la crioteràpia, situen a l’IVO en l’avantguarda dels tractaments urològics.

Tractament del càncer de pròstata en l'IVO

Comité de Tumors Urològics de l'IVO

El Comité de Tumors Urològics està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici de Cirurgia General

El Servici de Cirurgia General de l'Institut Valencià d'Oncologia s'encarrega de la cirurgia en pacients amb càncer de pròstata

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb càncer de pròstata

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament, ajuda psicològica i revisions periòdiques

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de càncer de pròstata, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnóstico precoz

Medicina nuclear

CIRUGÍA ROBÓTICA

radioterapia