en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Pneumologia

ivo.es Pneumologia

S’encarrega de l’estudi i el tractament de les patologies broncopulmonars i de l’afectació pulmonar del pacient oncològic.

La Unitat de Pneumologia es coordina amb l’equip de Cirurgia Toràcica i està integrada en el Comité de Tumors de Càncer de Pulmó, conformat per un equip multidisciplinari de professionals que avalua i defineix l’estratègia terapèutica òptima per a cada pacient.

La Unitat de Pneumologia col·labora amb la Unitat de Detecció Precoç IELCAP, on es du a terme el diagnòstic precoç del càncer de pulmó asimptomàtic

Diagnòstic precoç del càncer de pulmó asimptomàtic

El diagnòstic precoç del càncer de pulmó asimptomàtic és un programa que forma part d’un projecte internacional contra el càncer de pulmó, liderat i coordinat pel Mount Sinai de Nova York en col·laboració amb l’Institut de Biotecnologia d’Arizona.

L’objectiu de la Unitat de Detecció Precoç IELCAP és el diagnòstic precoç de càncer de pulmó en estadis inicials de la malaltia; el que permet plantejar un tractament quirúrgic, o una combinació de teràpies menys agressives, i millorar la supervivència del pacient.

Tècniques diagnòstiques

Proves funcionals respiratòries

Tècnica que permet, per mitjà de senzilles maniobres respiratòries, mesurar la capacitat funcional pulmonar i deduir alteracions secundàries a distintes malalties (asma, bronquitis, emfisema, fibrosi, tumors, etc.).

Fibrobroncoscòpia

S’empra un instrument anomenat «fibrobroncoscopi» (un tub llarg, prim i flexible que utilitza una fibra de vidre com a mitjà òptic), que permet l’exploració directa de l’anatomia de la laringe i de l’arbre traqueobronquial, així com la presa de biòpsies de possibles lesions en l’interior. Es fa habitualment amb anestèsia local i sedació o, puntualment, amb anestèsia general.

EBUS / EUS (ecofibrobroncoscòpia/ecoesofagoscòpia)

Tècnica similar a l’anterior, en la qual el fibrobroncoscopi porta un xicotet ecògraf en la punta que permet visualitzar i puncionar estructures que envolten exteriorment l’arbre traqueobronquial i l’esòfag.

PAAF pulmonar

Consisteix en la presa de citologies/biòpsies de lesions toràciques a través de la punció amb agulla, guiada amb ajuda d’un ecògraf o un TAC. Es realitza amb anestèsia local.

Mediastinoscòpia e ileoscòpia

Són dos tècniques quirúrgiques, realitzades amb anestèsia general, que permeten, a través de xicotetes incisions, introduir l’òptica i l’instrumental per a l’exploració i la presa de biòpsies en el mediastí (espai anatòmic entre els dos pulmons).

Biòpsia de Daniels

Tècnica quirúrgica, realitzada amb sedació o anestèsia general, que consisteix a practicar una incisió sobre el buit supraclavicular per a poder extirpar/biopsiar els teixits grassos i limfàtics d’aquesta regió.

Videotoracoscòpia

Tècnica quirúrgica, realitzada amb sedació o anestèsia general, que permet, per mitjà de xicotetes incisions en el tòrax, la introducció de l’òptica i l’instrumental per a l’exploració diagnòstica o terapèutica de la cavitat on se situen els pulmons. Permet observar alteracions o tumors pulmonars, pleurals o mediastínics.

Equip mèdic del Servici de Pneumologia

Metge adjunt

Dra. Encarna Martínez Pérez