en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Comité de Tumors Hematològics

ivo.es Comité de Tumors Hematològics

El Comité de Tumors Hematològics està format per un equip multidisciplinari de professionals en: anatomia patològica, dermatologia, infermeria, hematologia, medicina nuclear, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, psicologia i radiodiagnòstic. 

El tractament d’un tumor dependrà de la seua tipologia, extensió i evolució, i permetrà, segons cada cas, opcions terapèutiques de cirurgia, radioteràpia externa o interna (braquiteràpia), o tractaments sistèmics (quimioteràpia, hormonoteràpia, fàrmacs contra dianes moleculars, etc.) i/o una combinació d’aquests.

Tumors hematològics

En el Comité de Tumors Hematològics s’aborden els tipus de càncer relacionats amb l’especialitat d’hematologia./p>

El limfoma és un càncer que afecta els limfòcits, que són cèl·lules que formen part del sistema immune del cos (ens ajuden a lluitar contra les infeccions). 

La leucèmia limfàtica crònica (LLC) és un càncer de la sang caracteritzat per la producció exagerada de limfòcits B.Els limfòcits B protegeixen el cos contra gèrmens, ja que produeixen proteïnes anomenades anticossos.

El mieloma múltiple és un tipus de càncer de la medul·la òssia que es produeix per una degeneració maligna de les cèl·lules plasmàtiques. Les cèl·lules plasmàtiques normals formen part del sistema immune, que es compon de diversos tipus de cèl·lules que funcionen juntes per a combatre les infeccions i altres malalties. Els limfòcits són el tipus principal de cèl·lules del sistema immunològic, i les cèl·lules B i T són els tipus principals de limfòcits.

Servicis que formen part del comité

Els Comités de Tumors es regulen baix protocols establits i estan formats per un equip multidisciplinari de facultatius experts de les principals especialitats segons el tipus de tumor. En el Comité de Tumors Hematològics de l’IVO participen equips mèdics multidisciplinaris de les especialitats següents:

Anatomia patològica

Medicina
nuclear

Oncologia
mèdica

Oncologia radioteràpica

Infermeria

Psicologia

Radiologia

Dermatologia

Hematologia

Servicios médicos

El cuadro médico del IVO está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales médicos al servicio del paciente con cáncer

Comités de tumores

Los comités son la máxima expresión de la medicina multidisciplinar. Están formados por facultativos expertos de las principales especialidades oncológicas

Admisión e información

Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica acreditada puede solicitar ser paciente en el Instituto Valenciano de Oncología.

Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos.