en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Cardiologia

ivo.es Cardiologia

El Servici de Cardiologia de l’IVO s’encarrega de l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties cardiovasculars en el pacient oncològic.

La problemàtica cardiològica dels pacients amb càncer, habitualment d’edat avançada, té diverses dimensions clarament delimitades, que han d’abordar-se per mitjà d’una interrelació permanent entre el cardiòleg i els responsables del seu seguiment oncològic.

Activitat del Servici

El Servici de Cardiologia desenvolupa la seua activitat en contacte permanent amb la resta de serveis, responsables del seguiment de la malaltia en cada pacient. En pacients amb càncer, la problemàtica cardiològica abasta múltiples dimensions:

Toxicitat cardiovascular

Diagnòstic i tractament de la toxicitat cardiovascular generada pel tractament del càncer amb fàrmacs quimioteràpics.

Patologia cardiovascular

Diagnòstic i tractament de la patologia cardiovascular que es desenvolupa en pacients amb supervivència al càncer de llarga duració.

Patologia pericàrdica

Control diagnòstic, i a vegades terapèutic, de la freqüent patologia pericàrdica que es pot desenvolupar en els pacients amb càncer.

Patologia pericàrdica

Control diagnòstic, i a vegades terapèutic, de la freqüent patologia pericàrdica que es pot desenvolupar en els pacients amb càncer.

Pacients amb una patologia cardíaca prèvia

Problemes que planteja el tractament del càncer en pacients que ja tenen una patologia cardíaca prèvia (isquèmica, valvular, arítmica, miocardiopatia, entre altres).

Pacients amb una patologia cardíaca prèvia

Problemes que planteja el tractament del càncer en pacients que ja tenen una patologia cardíaca prèvia (isquèmica, valvular, arítmica, miocardiopatia, entre d'altres).

Patologia coronària, orgànica o funcional

Diagnòstic i tractament de la patologia coronària, orgànica o funcional, que pot desenvolupar-se en relació amb el tractament del càncer.

Patologia coronària, orgànica o funcional

Diagnòstic i tractament de la patologia coronària, orgànica o funcional, que pot desenvolupar-se en relació amb el tractament del càncer.

Tromboembolisme

Diagnòstic i possible suport al maneig del tromboembolisme que es desenvolupa ben sovint en la patologia oncològica, que sol suposar l’existència d’un estat protrombòtic.

Valoració del risc quirúrgic

Valoració del risc quirúrgic en pacients amb patologia cardíaca sotmesos a cirurgia oncològica i suport a la Unitat d’anestèsia i reanimació en el maneig de les complicacions cardíaques periintervencionistes.

Suport cardiològic diagnòstic i terapèutic

Suport cardiològic diagnòstic i terapèutic a les àrees d’urgències, d'hospitalització convencional, i d'hospitalització domiciliària.

Comités de Tumors

Participació en Comités de Tumors que assenyalen amb assiduïtat fàrmacs cardiotòxics, com és el de mama.

Tècniques diagnòstiques

Electrocardiografia

Ecocardiografia-Doppler

Monitoratge ambulatori del ritme cardíac (HOLTER)

Detecció d’isquèmia miocàrdica mitjançant SPECT amb sobrecàrrega farmacològica (en combinació amb medicina nuclear)

Equip mèdic del Servici de Cardiologia

Cap clínic

Dr. Vicente Enrique Miró Palau