en | es | val
en · es · val

Comités de Tumors

La màxima expressió de la medicina multidisciplinària

Un comité de tumors és un conjunt de professionals format per un equip multidisciplinari de facultatius, amb reunions periòdiques que es regulen amb uns protocols establits. En l’IVO existeixen deu comités de tumors, experts de les principals especialitats segons el tipus de tumor: oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, cirurgia, urologia, dermatologia, radiodiagnòstic, medicina nuclear, anatomia patològica, biologia molecular, psicologia, infermeria, etc. El procés oncològic és molt complex i com la resposta no és única, la solució tampoc pot ser única. Cada pacient requereix respostes i estratègies terapèutiques individuals. Serà l’equip mèdic i els diferents Comités de Tumors els qui estudien les diferents estratègies terapèutiques i decidisquen entre tots els tractaments l’òptim o la combinació més eficaç, d’una forma personalitzada per a cada pacient.
L’IVO compta amb els següents Comités de Tumors segons la localització del càncer:

Càncer de laringe, càncer de tiroides i altres 

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGIA MOL·LECULAR
CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA
CIRURGIA TORÀCICA
DERMATOLOGÍA
INFERMERA
FISIOTERÀPIA
MEDICINA NUCLEAR
NEUROCIRURGIA
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
OTORINOLARINGOLOGÍA
PSICO-ONCOLOGIA
RADIODIAGNÒSTIC
TRAUMATOLOGIA

Tumors del sistema nerviós central

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGIA MOL·LECULAR
INFERMERIA
MEDICINA NUCLEAR
NEUROCIRURGIA
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
RADIODIAGNÒSTIC
RADIOFÍSICA I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

N

Càncer colorectal, càncer d’estómac, cencer de fetge, càncer de pàncrees, càncer de esàfag, càncer de vesícula biliar i càncer de vies biliars

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGIA MOL·LECULAR
CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA
DIGESTIU
INFERMERIA
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
PSICO-ONCOLOGIA
RADIODIAGNÒSTICO
RADIOFÍSICA I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

 

Càncer d’ovario, càncer d’úter-cérvix i càncer de vagina

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGIA MOL·LECULAR
CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA
INFERMERIA
FISIOTERÀPIA
GINECOLOGIA
HEMATOLOGIA
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
OTORINOLARINGOLOGÍA
PSICO-ONCOLOGÍA
RADIODIAGNÓSTICO
UROLOGÍA
DOMICILIÀRIA

Limfoma, leucèmia i mieloma múltiple

ANATOMIA PATOLÒGICA
DERMATOLOGIA
INFERMERIA
HEMATOLOGIA
MEDICINA NUCLEAR
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
PSICO-ONCOLOGIA
RADIODIAGNÒSTIC

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGIA MOL·LECULAR
CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA
INFERMERIA
FISIOTERÀPIA
GINECOLOGIA
MEDICINA NUCLEAR
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
PSICO-ONCOLOGIA
RADIODIAGNÒSTIC
DOMICILIÀRIA
UNITAT DE DIAGNÒSTICO PRECOÇ

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGÍA MOL·LECULAR
CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA
CIRURGIA TORÀCICA
DERMATOLOGIA
MEDICINA NUCLEAR
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
OTORINOLARINGOLOGIA
RADIODIAGNÒSTIC
INFERMERIA

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGÍA MOL·LECULAR
CIRURGIA TORÀCICA
INFERMERIA
FISIOTERÀPIA
MEDICINA NUCLEAR
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
PSICO-ONCOLOGIA
RADIODIAGNÒSTICO
RADIOFÍSICA I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA
DOMICILIÀRIA

Sarcoma partes blanes i osteosarcoma

ANATOMIA PATOLÓGICA
CIRUTGIA GENERAL I DIGESTIVA
DERMATOLOGIA
INFERMERIA
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
RADIODIAGNÒSTIC
TRAUMATOLOGIA

Cáncer de pròstata, càncer de bufeta, càncer de testicle i càncer de renyó

ANATOMIA PATOLÒGICA
BIOLOGIA MOL·LECULAR
ONCOLOGIA MÈDICA
ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA
INFERMERIA
PSICO-ONCOLOGIA
RADIODIAGNÒSTICO
UROLOGIA