en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

VALÈNCIA
Unitats de Diagnòstic Precoç IVO

Les Unitats de Detecció Precoç tenen per objectiu detectar el càncer en el seu moment inicial, com a estratègia per al control de la seua evolució i tractament.

L’Institut Valencià d’Oncologia té dos unitats especialitzades ubicades a València, una en el carrer de l’Estrela i l'altra en el carrer Profesor Beltrán Báguena:

Unitat de Detecció Precoç IELCAP per al Diagnòstic Precoç de Càncer de Pulmó Asimptomàtic

Direcció
C/ Profesor Beltrán Báguena, 8 |
46009 València

Unitat de Detecció Precoç II Marqués del Túria per al Diagnòstic de Càncer de Mama, Cèrvix i Pròstata

Direcció
C/ Estrella 3, bajo | 46007 València

Telèfon Mama i Cèrvix

Telèfon Pròstata

Complex Hospitalari Valencia

D
Nou Edifici
C
Edifici Consultes Externes
E
Edifici Trade Center
B
Edifici José Simó
A
Edifici Antonio Llombart Rodríguez
Urgències