en | es | val
en · es · val

Digestiu

ivo.es Digestiu

La Unitat de Digestiu de l’IVO s’encarrega de l’estudi i el tractament de les patologies gastrointestinals, hepàtiques i biliopancreàtiques.

El camp de la medicina digestiva manté una estreta relació amb la resta d’especialitats mèdiques i quirúrgiques, per tant la unitat resulta de gran utilitat en un hospital oncològic. Especialment, l’endoscòpia exerceix un paper fonamental en el maneig de la patologia tumoral.

Activitat del servici

La unitat atén els problemes de l’aparell digestiu que sorgeixen sovint en pacients oncològics tractats en el centre.

Treballa en estreta col·laboració amb els servici de radiodiagnòstic, laboratori i, de forma coordinada, a través del Comité de Tumors Digestius, amb els altres serveis de la Fundació IVO, a fi de poder oferir la millor alternativa terapèutica amb els mínims efectes secundaris.

Consisteix a introduir per la boca un tub flexible que permet visualitzar l’interior de l’esòfag, l’estómac i el duodé a través d’un monitor. Serveix per a diagnosticar i tractar malalties del tub digestiu superior.

És el mateix sistema que l’anterior, però l’endoscopi s’introdueix a través de l’anus, explorant d’aquesta manera l’interior del còlon i el recte (intestí gros). Igual que en la gastroscòpia, es poden fer biòpsies, extirpar pòlips o cauteritzar lesions sagnants.

És una exploració orientada a veure ecogràficament l’interior de la paret del tub digestiu, així com les estructures veïnes (mediastí, zona pancreàtica i via biliar). Es realitza amb un endoscopi que du incorporat un sistema d’ecografia en la punta. Les indicacions més importants són l’estadificació local de tumors (veure la profunditat a què arriba el tumor i si afecta ganglis veïns) i la punció dirigida per a obtindre material de les lesions.

És semblant a l’anterior, però per a l’estudi d’extensió local de tumors rectals, i permet la punció de possibles recidives perirectals de tumors ja tractats.

Tractaments que es realitzen

 • Resecció

  Resecció endoscòpica de pòlips (lesions preneoplàstiques)

 • Extirpació

  Extirpació endoscòpica de càncers en fase precoç

 • Tractament

  Tractament de lesions sagnants

 • Dilatació

  Dilatació d’estenosi

 • Gastrostomies

  Gastrostomies percutànies endoscòpiques

Equip mèdic del Servici de Digestiu

Caps clínics

Dra. Carmen Martínez Lapiedra

Metges adjunts

Dr. Fernando Martínez de Juan
Dra. Fernanda Maia de Alcántara