en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Immunoteràpia

ivo.es Tractament Tractaments Sistèmics Immunoteràpia
Una de les modalitats terapèutiques contra el càncer que més s’està desenvolupant els últims anys és la immunoteràpia. Consistix en la utilització de determinats fàrmacs per a estimular o inhibir el sistema immunitari amb l’objectiu de potenciar les defenses del mateix organisme i ajudar-lo a combatre el càncer. Les cèl·lules encarregades de la defensa de l’organisme, anomenades limfòcits, són capaces de reconéixer les cèl·lules canceroses i modificar-ne o detindre’n el creixement i la disseminació. Els tipus d’immunoteràpia més utilitzats en l’actualitat són els interferons (alfa, beta i gamma), les citocines (interleukina-2), les vacunes i els anticossos monoclonals.  
biology-ge2d4ec352_1280

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.

Admissió i informació

Qualsevol ciutadà amb càncer o sospita oncològica acreditada pot sol·licitar ser pacient en l’Institut Valencià d’Oncologia. Com que es tracta d’un centre concertat, els pacients no han d’assumir cap cost pels tractaments.