en | es | val
en · es · val

Medicina nuclear

ivo.es Medicina nuclear

La medicina nuclear utilitza radiofàrmacs amb una finalitat fonamentalment diagnòstica (diagnòstic per imatge), encara que també terapèutica i en investigació mèdica.

El caràcter no invasiu de les seues tècniques, la manca d’efectes secundaris i l’elevada eficàcia diagnòstica per a detectar canvis funcionals/metabòlics, la converteixen en una ferramenta important i fonamental en el camp de l’oncologia..

El Servici participa de forma activa dels diversos Comités de Tumors de l’hospital (mama, digestiu, pulmó, cap i coll, limfomes, melanoma, etc.)

El Servici de Medicina Nuclear disposa d’un sistema de gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Equipament tecnològic i activitat

Actualment, el Servici de Medicina Nuclear de la Fundació IVO suposa un referent en el diagnòstic de malalties oncològiques, gràcies a la important renovació d’equipament que s’ha dut a terme. Així, compta en l’actualitat amb:

Tomografia per emissió de positrons associada a un TC amb detecció digital que permet una sensibilitat més gran amb una millora en la detectabilitat de lesions lleus (respecte a la majoria d’equips PET existents en l’actualitat), de forma més ràpida i amb dosis menors de radiofàrmac. La PET ofereix informació metabòlica dels diversos teixits i òrgans, i és capaç de detectar precoçment alteracions en determinades patologies, fonamentalment oncològiques (encara que també neuropsiquiàtriques, cardíaques o en patologia inflamatòria, per exemple) abans que s’evidencien canvis morfològics.

L’IVO practica la PET des que es va introduir per primera vegada a Espanya, al voltant de l’any 2000. En moltes patologies oncològiques, els estudis PET-TC són una elecció de preferència gràcies al seu funcionament, ja que l’increment del consum de glucosa en les cèl·lules tumorals facilita la localització de lesions amb un elevat grau d’exactitud, la qual cosa permet definir l’extensió local del càncer, així com l’existència de malaltia a distància i, finalment, valorar precoçment la resposta al tractament aplicat.

Tomografia computada per emissió monofotònica (SPECT) i tomografia computada (TC); un model únic a Espanya en la seua gamma, que suposa una innovació en l’estat de l’art de la tecnologia de detectors per a gammacàmeres, ja que ofereix el sistema d’imatge de medicina nuclear amb les millors prestacions fins al moment.

Un altre element diferencial del Servici de Medicina Nuclear és que compta amb una Unitat de Teràpia Metabòlica on s’administren radiofàrmacs amb intenció terapèutica per tractar diverses patologies oncològiques. En aquest sentit, cal destacar la realització de tractaments amb I131 en el cas del càncer diferenciat de tiroides, luteci 177-pèptids en el de tumors neuroendocrins metastàsics, o luteci 177-PSMA per al càncer de pròstata.

És la participació de la medicina nuclear en el camp oncologicoquirúrgic, per mitjà de la pràctica de cirurgia radioguiada (detecció selectiva del gangli sentinella en diversos tumors, principalment en càncer de mama, encara que també en melanomes, tumors de cap i coll, ginecològics o urològics, o la radiolocalització de lesions ocultes). L’experiència demostrada en aquesta tècnica al llarg dels anys ha tingut una difusió a nivell internacional.

El servici participa de forma activa dels diversos Comités de Tumors de l’hospital (mama, digestiu, pulmó, cap i coll, limfomes, melanoma, etc.), en els quals un equip multidisciplinari de professionals defineix l’estratègia terapèutica per a cada pacient i realitza el seu seguiment.

La medicina nuclear és una àrea fonamental en oncologia que intervé en aproximadament el 80 i el 90% dels procediments diagnòstics que es realitzen als pacients. L’IVO ha incorporat l’última avantguarda tecnològica amb l’adquisició de dos equips d’última generació per al diagnòstic oncològic:

Gràcies al dispensador de radiofàrmac PET és possible obtindre les dosis individuals de radiofàrmacs PET adaptades a les característiques del pacient

Equip mèdic del Servici de Medicina Nuclear

Cap del Servici

 Dr. Marcos Herminio Tajahuerce Romera

Metges adjunts

Dr. Francisco Manchón Adsuar
Dr. Víctor Manuel Cardona Cardona