en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Cirurgia

ivo.es Tractament Cirurgia

Tractaments de Cirurgia IVO

L’experiència, i per tant àmplia casuística de tumors, la qualitat tècnica dels seus professionals i els mitjans tecnològics i estructurals fan de l’IVO un referent oncològic en nombroses tècniques quirúrgiques per al tractament dels tumorsentre les quals destaquem:
La Cirurgia Digestiva aborda tota la patología dels tumors de tub digestiu (esófag, estómac, còlon i recte), així com el tractament quirúrgic dels tumors de  fetge, pancrees i vies biliars.  La secció de cirugía digestiva du a terme la seua activitat comptant amb els últims avanços  tècnics, com la cirugía laparoscópica, de la qual té una àmplia experiencia. Recentment es va incorporar la técnica de CRS+ HIPEC (Citoreductive Surgery + Hipertermic intraperitoneal Chemotherapy) per al tractament de tumors agressius que s´han disseminat per la cavitat abdominal.
Tècniques quirúrgiques com la cirurgia oncoplàstica de mama, que fa que el nombre de professionals que ens visiten per a formar-se en estes tècniques siga continu.
Centre amb capacitat multidisciplinària per al tractament integral dels processos oncològics urològics, aplicant múltiples opcions terapèutiques en el tractament del càncer de pròstata: cirurgia oberta, cirurgia laparoscòpica o crioteràpia. L’IVO és el centre que més prostatectomies radicals ha realitzat a la Comunitat Valenciana. El Servici d’Urologia és també pioner en les últimes tècniques quirúrgiques per al càncer de bufeta i renyó, i és expert en tècniques de reconstrucció de la bufeta amb conservació neurològica i en tècniques de conservació vesical.
Cirurgia de tumors ginecològicsExperiència en cirurgia ultraradical de càncer d’ovari per a extirpar tota la malaltia visible de la cavitat abdominal i pelviana, que és imprescindible per al control de l’evolució de la malaltia. L’equip realitza el 70% dels procediments quirúrgics per càncer de cèrvix, endometri o càncer d’ovari en estadi inicial amb cirurgia miniinvasiva laparoscòpica.
Cirurgia microgràfica de Mohs per al càncer de pell. L’IVO va ser el primer centre a introduir la tècnica microgràfica de Mohs en l’àmbit hospitalari. És un tipus de cirurgia molt exitosa per al tractament del càncer de pell, ja que ha aconseguit un alt nivell de curació, evitant l’extirpació del teixit sa. Està considerat com el centre oncològic que més casos ha tractat amb esta tècnica en dermatofibrosarcomes.
Especialització en cirurgia reconstructiva de cap i coll amb penjalls lliures microvascularsEsta tècnica reconstructiva, de la qual el servici d’otorinolaringologia té una àmplia experiència, consistix a obtindre teixits d’una altra zona del mateix pacient, i adaptar-los a la zona ressecada, minimitzant el dèficit estètic i permetent que el pacient puga respirar, menjar i parlar el millor possible.
Tècnica per a la detecció del gangli sentinella en càncer de mama, melanoma, pròstata i el primer de la Comunitat Valenciana a aplicar esta tècnica en la detecció del gangli sentinella del càncer de vulva. Es tracta del primer gangli de la cadena limfàtica a què drena la lesió. La seua extirpació i posterior estudi indicaran, si el resultat és positiu, la dissecció de les cadenes ganglionars.

Cirurgia robòtica Da Vinci Xi

El robot Da Vinci Xi, la tecnologia més sofisticada i innovadora de cirurgia mínimament invasiva disponible, suposa un gran avanç per a la cirurgia oncològica. Les intervencions relacionades amb el càncer són els procediments quirúrgics més complexos i la tecnologia robòtica aporta grans avantatges tant per al pacient com per al cirurgià. L’IVO compta amb l’últim model de la plataforma Da Vinci *Xi, i es converteix així en un dels pocs centres hospitalaris espanyols amb l’equipament complet.

Clasificació de la Cirurgia

Segons la finalitat de la cirurgia en el tractament dels tumors, es classifiquen en:

Cirurgia diagnòstica

Extraure una mostra del tumor perquè el seu estudi confirme o descarte si és maligne.

Cirurgia d’estadiatge

Servix per a estudiar l’extensió i la disseminació del càncer.

Cirurgia preventiva 

Extirpar lesions que poden evolucionar cap a estadis precancerosos. Per exemple, alguns pòlips en la mucosa del còlon.

Cirurgia citoreductora

Disminuïx la grandària dels tumors que, per la seua localització, no poden ser extirpats completament. L’objectiu és facilitar els resultats d’altres tractaments, com la quimioteràpia.

Cirurgia paliativa

Resoldre complicacions originades pels tumors, com una obstrucció intestinal a causa d’un càncer de còlon avançat.

Cirurgia curativa

Extirpar el tumor i un marge de teixit sa al seu voltant per a evitar reaparicions.

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.

Admissió i informació

Qualsevol ciutadà amb càncer o sospita oncològica acreditada pot sol·licitar ser pacient en l’Institut Valencià d’Oncologia. Com que es tracta d’un centre concertat, els pacients no han d’assumir cap cost pels tractaments.