en | es | val
en · es · val

Cirurgia Toràcica

ivo.es Cirurgia Toràcica

El Servei de Cirurgia Toràcica es dedica a l’estudi i tractament, fonamentalment quirúrgic, dels processos patològics que afecten el tòrax, tant al seu continent com al seu contingut; és a dir, la paret toràcica, la pleura, el pulmó, el mediastí, l’arbre traqueobronquial, l’esòfag i el diafragma.

El seu camp d’acció és l’estructura anatomofuncional del tòrax, que se sustenta sobre bases etiopatogèniques, fisiopatològiques, clíniques i de metodologia diagnòstica i quirúrgica, a excepció de la patologia del cor i els grans vasos. D’altra banda, cal considerar-hi inclosa la patologia d’òrgans situats en regions limítrofes, el compromís patològic de les quals es tradueix en una repercussió toràcica, com ara les afeccions cervicals i subdiafragmàtiques.

La patologia que es tracta amb més freqüència en el Servei de Cirurgia Toràcica de l’IVO és l’oncologia toràcica, i el càncer de pulmó és el més comú.


L’actuació del cirurgià toràcic passa per la realització d’intervencions destinades a establir el diagnòstic i l’estadificació d’aquesta patologia i, sobretot, per la terapèutica quirúrgica, consistent en la resecció de part o de tot el pulmó (lobectomia, bilobectomia, pneumonectomia) amb exèresi de les cadenes limfàtiques (limfadenectomia), que pot ampliar-se a vísceres mediastíniques o paret toràcica, columna vertebral i diafragma.

El tractament multidisciplinari amb quimioteràpia i radioteràpia preoperatòries ha possibilitat reseccions més agressives en el cas de tumors localment avançats, situació que es considerava quirúrgicament impracticable fins fa pocs anys.

Unitat de Detecció Precoç IELCAP

El diagnòstic precoç per a detectar el càncer de pulmó en estadis inicials de la malaltia és molt important, perquè permet plantejar un tractament quirúrgic, o una combinació de teràpies menys agressives, i millorar la supervivència del pacient. 

L’IVO compta amb la Unitat de Detecció Precoç IELCAP on es du a terme el diagnòstic precoç del càncer de pulmó asimptomàtic en persones de risc mitjançant la realització i l’estudi periòdics d’un TAC multitall. 

Comité de Tumors de Pulmó

El servici està integrat en el Comité de Tumors de Pulmó, format per un equip multidisciplinari de professionals que avalua i defineix l’estratègia terapèutica òptima per a cada pacient i la combinació de teràpies adequades entre les possibles per al tractament de el càncer de pulmó: cirurgia, radioteràpia i tractaments sistèmics.

Altres apartats de la cirurgia toràcica

El continu avanç tecnològic ha permés ampliar els mètodes de diagnòstic i valoració preoperatoris, i ha contribuït decisivament al desenvolupament de la Cirurgia Toràcica.

Tot això ha incidit en altres apartats d’aquesta especialitat, com la cirurgia traqueobronquial, la cirurgia esofàgica i els nous mètodes endoscòpics (cirurgia toràcica videoasistida VATS, cirurgia toràcica robòtica RATS, videomediastinoscòpia, ecofibrobroncoscòpia EBUS, etc.).

Cirurgia robòtica Da Vinci Xi

L’IVO compta amb l’últim model de la plataforma Da Vinci Xi, i es converteix així en un dels pocs centres hospitalaris espanyols que disposa de l’equipament complet.

Les intervencions relacionades amb el càncer són els procediments quirúrgics més complexos i la tecnologia robòtica aporta grans avantatges tant per al pacient com per al cirurgià.

Equip mèdic del Servei de Cirurgia Toràcica

Cap del servei

Dr. Juan Carlos Peñalver Cuesta

Metges adjunts

Dr. Miguel Jesús Arraras Martínez
Dra. Karol Elizabeth de Aguiar Quevedo