en | es | val
en · es · val

La Fundació

ivo.es La Fundació

L'IVO és una Fundació sense ànim de lucre

La Fundació Institut Valencià d’Oncologia és una entitat privada sense ànim de lucre que va ser creada l’any 1976 amb la finalitat d’atorgar assistència als pacients amb càncer, a més de promoure la prevenció de la malaltia, el desenvolupament de l’activitat investigadora i docent, i la formació de mèdics oncòlegs i especialistes afins.

Patrons

El patronat de la Fundació IVO està compost per sis membres

Saluda del President

Antonio Llombart Bosch, President del Patronat de la Fundació IVO