en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Missió, Visió i Valors

ivo.es Missió, Visió i Valors

Som un hospital monogràfic, fundat en 1976, especialitzat en l’assistència al pacient amb càncer, amb centres a València, Alcoi i Conca. Els nostres més de 600 professionals i les nostres instal·lacions i tecnologia, ens permeten un grau d’especialització i gestió que facilita i agilita el diagnòstic, tractament i seguiment dels processos oncològics.

Canalitzem el nostre compromís amb la millora de la comunitat científica i mèdica a través dels programes de formació pre i postgrau, basats en la nostra experiència i excel·lència assistencial, investigadora i acadèmica.

Des de 1976, en l’IVO hem atés els pacients oncològics amb un model d’abordatge integral dels tumors, una metodologia pròpia de coordinació i col·laboració entre serveis (que agilitza el diagnòstic i fa possible teràpies personalitzades), des d’una perspectiva multidisciplinària. Com a resultat, aquest model aconsegueix que el temps entre la sospita oncològica i el tractament siga excepcionalment curt. 

Som un centre de referència en oncologia nacional i internacional, com acredita la nostra posició en el número 50 del rànquing mundial World’s Best Oncology Hospitals, i col·laborem amb la sanitat pública a través d’un acord d’acció concertada.

L’IVO disposa d’un Pla d’Igualtat que té com a propòsits aconseguir la igualtat plena entre homes i dones, evitar tota pràctica o comportament que ho dificulte i difondre la perspectiva de gènere. Així mateix, en aquest context també es disposa d’un Pla de Diversitat i d’un Protocol davant l’Assetjament Laboral.

Missió

Contribuïm a la curació del càncer i a la qualitat de vida dels nostres pacients a través de l’assistència personalitzada, la investigació clínica, l’experiència acumulada, el coneixement i la tecnologia d’avantguarda.

Visió

Ser un centre monogràfic de referència en diagnòstic, assistència i investigació oncològica a Espanya, amb prestigi i projecció internacional pels nostres equips mèdics, tecnologia, tractaments i instal·lacions. L’excel·lència i la humanitat són els pilars de la nostra identitat.

Valors

Humanitat

Comprenem, ens solidaritzem i sentim afecte pels nostres pacients. Generem empatia cap a les seues necessitats i emocions, procurant que la seua experiència amb nosaltres millore el seu ànim i fortalesa davant la malaltia.

Multidisciplinarietat

Cadascuna de les disciplines relacionades amb el càncer conserva els seus mètodes i excel·lència però treballa compromesa, coordinada i en col·laboració científica amb les altres en una tasca multidisciplinària amb un objectiu únic: el pacient.

Investigació

Busquem, individualment o en col·laboració amb altres institucions, el coneixement original i desconegut fins al moment que ens permeta desenvolupar noves tecnologies o procediments per a millorar l'assistència als nostres pacients.

Excel·lència

La nostra actitud i el nostre pensament ens predisposen a buscar les solucions millors a cadascuna de les situacions professionals. La intel·ligència, la voluntat i l'esforç defineixen la manera d'enfrontar-nos al nostre treball diari.

Compromís

La nostra obligació contreta, el nostre contracte tàcit, la nostra cultura organitzacional i la disposició dels professionals de l'IVO ens comprometen amb el benestar físic i emocional de cadascun dels nostres pacients i la seua curació.

Eficiència

Com un mitjà per a complir de manera rigorosa el nostre compromís amb la societat a la qual servim, procurem de manera intensa dur a terme la nostra missió i visió mentre utilitzem els recursos de manera econòmica, social i mediambientalment sostenible.

Especialització

Vivim, pensem, estudiem i investiguem solament amb un focus: el càncer. No som generalistes, no dispersem el nostre esforç i coneixement. Som especialistes monogràfics en la curació del càncer.

Innovació

Permanentment, en un procés continu, tractem d'idear i implementar nous elements, idees o tecnologies que sumen valor a la nostra oferta de serveis i milloren la vida dels nostres pacients i els seus familiars.

Docència

Volem contribuir a la curació del càncer transmetent a les futures generacions de professionals de la medicina els nostres coneixements tècnics i una metodologia multidisciplinària amb una concepció integral en l'assistència al pacient amb càncer