en | es | val
en · es · val

El patronat

ivo.es La Fundació El patronat

Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Llombart Bosch

PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ IVO

Ilmo. Sr. D. Tomás Trénor y Puig, Marqués del Turia

VICEPRESIDENT

Sr. D. Jaime Olleros
Izard

SECRETARI

Sr. D. Santiago Bauzá Anglada

TRESORER

Sr. D. Vicente Fontestad
Ballester

VICESECRETARI

Sr. D. Antonio Noblejas
Sánchez-Migallón

VICETRESORER

Ilmo. Sr. D. Antonio Llombart Rodríguez ✝

PATRÓ D’HONOR

Excmo. Sr. D. Joaquín Colomer Sala ✝

PATRÓ D’HONOR

Excmo. Sr. D. Carlos Climent González ✝

PATRÓ D’HONOR

Excmo. Sr. D. Vicente Iborra Martínez ✝

PATRÓ D’HONOR

Sr. D. Vicente López Merino ✝

PATRÓ D’HONOR