en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Cirurgia General i Digestiva

ivo.es Cirurgia General i Digestiva

Hui en dia, la resecció quirúrgica dels tumors suposa, en gran part dels casos, la pedra angular del tractament multidisciplinari del càncer.

El Servici de Cirurgia General de l’IVO ofereix una garantia quan es tracta del tractament quirúrgic dels tumors de mama, de l’aparell digestiu i de parts blanes.

El Servici de Cirurgia General de l’IVO està estructurat en tres àrees ben definides: Secció de Cirurgia Oncològica de Mama, Secció de Cirurgia Oncològica de l’Aparell Digestiu i Secció de Cirurgia Oncològica de Sarcomes i Altres Tumors de Parts Blanes. Aquesta estructura es complementa amb la col·laboració de cirurgians vasculars i plàstics.

El Servici de Cirurgia forma part dels Comités de Tumors de mama, digestius i sarcomes de l’hospital

El servici de Cirurgia General de l’IVO està estructurat en tres àrees ben definides:

Es realitzen majoritàriament procediments de cirurgia conservadora de la mama, però sense perdre la radicalitat en l’escissió del tumor.

Amb la injecció d’isòtops en el tumor en coordinació amb el Servici de Medicina Nuclear, es realitza la tècnica de gangli sentinella per a diagnosticar i tractar en el mateix acte quirúrgic la possible disseminació ganglionar; l’IVO és un referent a nivell internacional en aquesta tècnica. Durant el mateix acte operatori, mitjançant la tècnica OSNA d’anàlisi del gangli sentinella, els cirurgians coneixeran en pocs minuts l’estat dels ganglis axil·lars per a decidir quina pauta cal seguir.

L’equip té àmplia experiència en cirurgia oncoplàstica de mama, aconseguint, en els casos indicats, l’extirpació del tumor i alhora la reconstrucció mamària immediata.

La Secció de Mama, junt amb el Servici de Dermatologia, compta amb una àmplia experiència en el tractament quirúrgic del melanoma, juntament amb la detecció de gangli sentinella i la realització de linfadenectomia en els casos necessaris.

Aquesta secció aborda tota la patologia dels tumors del tub digestiu (càncer d’esòfag, càncer d’estómac, càncer de còlon i recte), així com el tractament quirúrgic dels tumors de fetge (ja siguen tumors primaris o metastàtics), de pàncrees i de vies biliars.

Així mateix, compta amb una àmplia experiència en el tractament d’eventracions de paret abdominal, paraestomals i complexes, seqüeles de tractaments quirúrgics previs.

Per a desenvolupar la seua activitat, la Secció de Cirurgia Digestiva disposa dels últims avanços tècnics en l’àmbit de la cirurgia mínimament invasiva (cirurgia laparoscòpica i robòtica) en la qual té àmplia experiència.

Part de l’especialització i formació dels membres de la secció radica en el tractament quirúrgic de la malaltia metastàsica (hepàtica, peritoneal o en paret abdominal). La cirurgia hepàtica de les metàstasis així com la cirurgia oncològica peritoneal mitjançant citorreducció i quimioteràpia intraperitoneal o HIPEC (CitoReductive Surgery + HIpertermic IntraPEritoneal Chemotherapy) ofereixen un tractament integral dels pacients amb tumors en estadis més avançats.

Aquesta secció realitza la resecció de tumors menys freqüents, però que requereixen un tractament especialitzat per a la seua eradicació completa i per a evitar les recidives.

Cirurgia robòtica Da Vinci Xi

Per a desenvolupar la seua activitat, la Secció de Cirurgia Digestiva disposa dels últims avanços tècnics en l’àmbit de la cirurgia mínimament invasiva (cirurgia laparoscòpica i robòtica) en la qual té àmplia experiència.

L’IVO compta amb l’últim model de la plataforma Da Vinci Xi, i es converteix així en un dels pocs centres hospitalaris espanyols que disposa de l’equipament complet.

Les intervencions relacionades amb el càncer són els procediments quirúrgics més complexos i la tecnologia robòtica aporta grans avantatges tant per al pacient com per al cirurgià.

Equip mèdic del Servici de Cirurgia General i Digestiva

Cap del Servici

Dr. Rafael Estevan Estevan

Caps clínics

Dr. Jorge Campos Máñez
Dr. Carlos Alberto Fuster Diana
Dr. Alfonso Luis Garcia Fadrique

Metges adjunts

Dr. Fernando Carbonell Castello
Dra. Marta Gisela Trallero
Dra. Ana izquierdo Moreno
Dr. Vincenzo Maisto
Dr. Alberto Rios
Dr. Giovanni Vento Maggio