en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Biologia Molecular

ivo.es Biologia Molecular

El Servici de Biologia Molecular de l’IVO està altament qualificat en l’estudi de la genètica molecular del càncer.

La seua principal funció és l’anàlisi genètica i molecular dels pacients de l’IVO a nivell de diagnòstic precoç, càncer hereditari, predicció i pronòstic de l’evolució de la malaltia.

Aquests estudis genètics resulten imprescindibles en els processos oncològics per a poder oferir una medicina personalitzada adequada a cada pacient, i per això el personal del Servici de Biologia Molecular forma part de l’equip multidisciplinari que compon els diversos Comités de Tumors de l’IVO, on es defineix la millor estratègia terapèutica per a cada pacient.

El Servici de Biologia Molecular compta amb l’acreditació de proves genètiques i gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN ISO 15189 per a la realització del diagnòstic genètic

El Servici de Biologia Molecular forma part del equip multidisciplinari que compon els diferents Comités de Tumors de l’IVO

Laboratori de referència

El Servici de Biologia Molecular de l’IVO està altament qualificat en l'estudi de la genètica molecular del càncer.

Programa de Càncer Hereditari de la Comunitat Valenciana

El Servici de Biologia Molecular és un dels cinc laboratoris de referència que componen el Programa de Càncer Hereditari de la Comunitat Valenciana per a l’estudi de la predisposició a desenvolupar càncer en portadors de mutacions associades a síndromes hereditàries de càncer, com per exemple el càncer de mama i d’ovari hereditaris.

Assajos clínics

També és pioner en la incorporació de nous marcadors en el context clínic, i actua com a centre de referència per a algunes determinacions moleculars en el context d’assajos clínics multicèntrics de grups clínics col·laboratius com ara el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO) o Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS) entre d’altres.

Activitat investigadora

Dins de la seua activitat investigadora, el Servici de Biologia Molecular participa en el disseny de projectes d’investigació, a nivell preclínic o translacional, que ajuden a resoldre qüestions clíniques amb un grau d’evidència suficient. Participa també en els assajos clínics oberts en l’IVO a través de la centralització de determinacions geneticomoleculars com a criteri d’inclusió dels pacients o bé desenvolupant estudis translacionals associats.

Estàndards de qualitat

Desenvolupar la seua activitat amb els més alts estàndards de qualitat és també un dels objectius del Servici de Biologia Molecular de l’IVO. Per això participa en programes de qualitat externs amb l’objectiu d’avaluar contínuament la seua activitat, com ara el Programa de Qualitat de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) de l’European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) i Genomic Quality Assessment (GenQA).

Tecnologia

El Servici de Biologia Molecular incorpora tecnologia d’última generació en matèria d'anàlisis genètiques i moleculars, cosa que permet oferir uns resultats contrastats i de qualitat en un temps òptim.

Més informació

Proves i anàlisis

Abast de proves acreditades i llistat d'anàlisis

Política de qualitat

Document sobre la política de qualitat del Servici de Biologia Molecular

Cartera de servicis

Llistat de cartera de servicis del Servici de Biologia Molecular de l'IVO

Projectes d'investigació

Llistat dels projectes en els quals col·labora el servici des de l'any 2018 fins a l'actualitat

Equip assistencial del Servici de Biologia Molecular

Cap del servici

Dr. José Antonio López-Guerrero

Responsable de qualitat

Mª Isabel Cortell Granero

Adjunts

Dr. Antonio Fernández Serra
Dra. María Zaida García Casado
Dra. Reyes Claramunt Alonso

Secretaria

Nuria López Pérez-Madero