en | es | val
en · es · val

Investigació

ivo.es Investigació

Assajos clínics

El desenvolupament de nous fàrmacs ha de passar per un procés anomenat assaig clínic: la investigació que té l'objectiu de trobar nous medicaments.

Biobanc

El Biobanc de l'IVO recull, emmagatzema i distribueix mostres biològiques de qualitat de pacients oncològics per a la investigació biomèdica.

Memòria científica

La Memòria Científica de l'IVO presenta el balanç de l'activitat científica i una recopilació de projectes i publicacions científiques