en | es | val
en · es · val

Dermatologia

ivo.es Dermatologia

El Servici de Dermatologia de l’IVO proporciona una atenció integral en el camp de la dermatologia oncològica, amb innovadores tècniques de diagnòstic i tractament del càncer de pell. A més, és pioner en l’utilització de tècniques com la cirurgia de Mohs, el gangli sentinella en el melanoma, i la teràpia fotodinàmica.

El servici està organitzat en tres unitats: La Unitat de Cirurgia de Mohs,La Unitat de Teràpia Fotodinàmica i La Unitat de Melanoma i Lesions Pigmentades 

En el Servici de Dermatologia participa i coordina el Comité de Melanoma, en el qual un equip multidisciplinari de professionals defineix cada setmana la millor estratègia terapèutica personalitzada a cada pacient.

El servici està organitzat en tres unitats:

Unitat de Cirurgia de Mohs

La Unitat de Cirurgia de Mohs ha posicionat l’IVO com a centre de referència nacional per al tractament de carcinomes cutanis; l’IVO va ser el primer centre a Espanya en introduir aquesta tècnica en l’àmbit hospitalari en 1993.  L’ús d’aquesta tècnica especialitzada de cirurgia microgràfica de Mohs aconsegueix altes taxes de curació en processos complexos en què la cirurgia convencional no ha obtingut resultats satisfactoris. És la tècnica més eficaç per tractar càncers cutanis no melanomes; consisteix en l’extirpació dels tumors cutanis, alhora que s’efectua una anàlisi intraoperatòria de la totalitat dels marges quirúrgics per a assegurar-se de l’extirpació completa del tumor.

Unitat de Teràpia Fotodinàmica

Pionera a Espanya, permet el tractament sense cirurgia del càncer cutani i de les lesions precanceroses cutànies.

Unitat de Melanoma i Lesions Pigmentades

La Unitat de Melanoma i Lesions Pigmentades contribueix al tractament i seguiment de pacients que pateixen aquestes afeccions. La unitat va ser pionera en l’ús de les tècniques més avançades per al diagnòstic precoç en pacients d’alt risc gràcies a la dermatoscòpia digital. Està composta per especialistes exclusivament dedicats a aquest tipus de pacients, el que permet un seguiment superespecialitzat.

La unitat se centra en l’estudi del diagnòstic histològic, l’epidemiologia, la biologia molecular del melanoma, la predisposició genètica i la resposta immune en el melanoma, temes en què ha desenvolupat una àmplia varietat de projectes d’investigació tant propis com en col·laboració amb grups de treball internacionals (National Cancer Institute, German Cancer Research Center, DeCODE Genetics, Queensland Melanoma Project, GenoMEL, BioGenoMEL) i nacionals (Registro Nacional de Melanoma de la Academia Española de Dermatología y Venereología), tots ells en l’avantguarda de la investigació del melanoma.

Càncer de pell

Melanoma

No melanoma

Dermatofibrosarcoma protuberans

El Servici de Dermatologia de l’IVO té una àmplia experiència en el tractament del dermatofibrosarcoma protuberans per mitjà de la cirurgia de Mohs diferida, i és centre de referència mundial en el diagnòstic i maneig d’aquest tumor cutani, amb una experiència acumulada a partir del tractament de més de 200 casos, una de les sèries més grans del món.

Projectes d'investigació finançats amb fons europeus

Seqüenciació de nova generació per a la identificació de característiques moleculars del melanoma cutani segons la via etiopatogènica de desenvolupament i la seua rellevància clínica potencial

Seqüenciació massiva en melanoma cutani esporàdic no acral sense factors de risc coneguts. Caracterització molecular i càrrega mutacional

Formació Sanitària Especialitzada

La Fundació Institut Valencià d’Oncologia disposa d’una plaça acreditada per a la formació sanitària especialitzada de metges en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia.

Equip mèdic del Servici de Dermatologia

Cap del servici

Dr. Onofre Sanmartín Jiménez

Caps clínics

Dr. Eduardo Nagore Enguídanos

Metges adjunts

Dra. Beatriz Llombart Cussac
Dra. Celia Requena Caballero
Dr. Carlos Serra Guillén