en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Hematologia

ivo.es Hematologia

La Unitat d’Hematologia ofereix una atenció integral al pacient amb malalties hematològiques malignes, fent-ne el diagnòstic, el tractament i el seguiment.

El diagnòstic de la patologia hematològica es fa integralment en col·laboració amb els Servicis d’Anatomia Patològica, Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear i Anàlisis Clíniques.

L’estratègia terapèutica òptima i personalitzada a cada pacient, així com el seu seguiment, es defineix i es coordina a través del Comité de Tumors Hematològics

Patologies que s’atenen en la Unitat d’Hematologia

  • Síndromes limfoproliferatives cròniques (limfomes i leucèmia limfàtica crònica) i malalties de cèl·lules plasmàtiques (mieloma, malaltia de Waldeström).

  • Síndromes mieloproliferatives cròniques (trombocitèmia essencial, policitèmia vera, mielofibrosi, leucèmia mieloide crònica).

  • Síndromes mielodisplàstiques.

  • Malaltia tromboembòlica del pacient oncològic.

  • Complicacions hematològiques del pacient oncològic.

Centre autoritzat per a Trasplantament Autòleg de Medul·la Òssia

L’IVO és un centre autoritzat per a Trasplantament Autòleg de Medul·la Òssia (TAMO).

Equip mèdic del Servici d'Hematologia

Metges adjunts

Dra. Amparo María Avaria Navalón
Dra. Claudia Juliana Salazar Lozada