en | es | val
en · es · val

Medicina interna

ivo.es Medicina interna

La unitat té com a funció principal atendre les patologies no oncològiques del pacient que poden interferir en el curs de la seua malaltia oncològica de base, com ara: cardiopatia, HTA, diabetis mellitus, EPOC, cardiotoxicitat secundària a quimioteràpia, deteriorament de la funció renal, etc.

L’objectiu és oferir una assistència més completa, coordinada i integral  al pacient oncològic, que permeta millorar la qualitat de l’assistència i, per tant, la qualitat de vida del pacient.

La Unitat de Medicina Interna col·labora estretament amb els diversos servicis quirúrgics per al control del pacient pluripatològic o plurisimptomàtic en el postoperatori immediat

Col·laboració amb altres Servicis

En col·laboració amb el Servicis de Radiodiagnòstic, es valoren els pacients que han presentat alguna reacció adversa al contrast iodat, catalogant-ne la severitat, es pauta un tractament profilàctic, si cal, o es deriva el pacient a l’especialista per a la realització de les proves oportunes.

Dins de les seues responsabilitats, una missió fonamental i indispensable de l’internista en l’hospital, en col·laboració amb el Laboratori de Microbiologia, és assumir la vigilància i el control de la infecció intrahospitalària, sobretot de les infeccions per microorganismes multiresistents, de difícil maneig per a altres especialistes, i altres infeccions habituals que tenen lloc tant en pacients postquirúrgics com en pacients sotmesos a tractaments quimioteràpics.

Per aquesta raó, és la unitat encarregada de comunicar a l’Àrea de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat els casos MDO (Malalties de Declaració Obligatòria).

Equip mèdic del Servici de Medicina Interna

Metges adjunts

Dra. María Yurena Cañado Gómez
Dra. Adoración Egido González
Dra. Laura Parra Gómez

Médicos adjuntos

Dra. María Yurena Cañado Gómez
Dra. Laura Parra Gómez