en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Radiologia

ivo.es Radiologia

Per a tractar correctament una patologia oncològica, cal diagnosticar-la i estadificar-la amb precisió. Els estudis radiològics que es realitzen en el Servici de Radiologia permeten el diagnòstic de la patologia tumoral, així com el seguiment de la malaltia i la seua resposta als tractaments aplicats, i per tant són essencials en el procés oncològic.

El Servici de Radiologia de l’IVO està format per un equip d’especialistes amb una ampla i contrastada experiència en la patologia oncològica, distribuïts per àrees assistencials en relació amb el tipus de tumor.

El Servici de Radiologia de l’IVO participa dels corresponents Comités de Tumors de l’hospital

Àrees i activitat del Servici

El servici compta amb l’Àrea de Radiologia Vascular i Intervencionista, que du a terme qualsevol tipus de procediment diagnòstic i terapèutic guiat per imatge; des d’actuacions mínimament invasives, a tractaments avançats de quimioembolització tumoral i ablació de tumors per mitjà d’inserció de dispositius selectius.

L’atenció diagnosticoterapèutica de la patologia mamària requereix una àrea de dedicació específica de radiòlegs experts en imatges i el tipus de tumor, que a més tinguen a l’abast tota la tecnologia necessària per a l’atenció d’aquesta patologia: mamografia digital 3D amb tomosíntesi, ressonància magnètica, ecografia, taula prona i tècniques de biòpsia.

La innovació tecnològica en el camp de la radiologia facilita i millora la visualització de les lesions, ofereix una major qualitat de la imatge i permet una detecció més precoç de la malaltia, una dosi menor de radiació al pacient, la màxima rapidesa i, per tant, més fiabilitat diagnòstica.

El servici col·labora estretament amb el Servici de Radiofísica per a assegurar la qualitat de la imatge, la seguretat i el benestar del pacient, controlant la radiació durant l’exploració, tant en les proves diagnòstiques com de seguiment de la malaltia.

La participació en els Comités de Tumors, l’assistència a reunions científiques, l’especialització en les darreres tècniques diagnòstiques, el fet de compartir informació amb la resta d’especialistes oncològics i la formació continuada contribueixen a que els facultatius del Servici de Radiologia tinguen un coneixement ampli, actual i dinàmic dels avanços en oncologia.

Pel que fa a l’activitat investigadora, el servici col·labora en els diversos estudis d’investigació i assajos clínics d’avaluació terapèutica dirigits al tractament del càncer.

L’IVO compta amb un potent sistema d’arxiu, gestió i comunicació d’imatges radiològiques i els seus corresponents informes, anomenat «PACS», on s’integren totes les imatges del pacient. Aquestes imatges i exploracions diagnòstiques estan digitalitzades i són accessibles pels facultatius de l’hospital, la qual cosa permet disposar de tota la informació centralitzada i realitzar així un seguiment evolutiu precís de la malaltia i la resposta als tractaments establits. Per a fer el seguiment dels pacients, l’aplicació de tècniques d’imatge funcional per mitjà de programes informàtics específics recolza l’avaluació de resposta a la teràpia aplicada.

El diagnòstic precoç per a detectar el càncer de pulmó en estadis inicials és molt important, perquè permet plantejar un tractament quirúrgic, o una combinació de teràpies menys agressives, i millorar la supervivència del pacient. El Servei de Radiologia coordina el programa de detecció precoç IELCAP, on es du a terme el diagnòstic precoç del càncer de pulmó asimptomàtic en persones de risc (majors de 50 anys, persones que fumen més de 30 paquets a l’any o exfumador de menys de 15 anys) amb la realització i estudi periòdics d’un TAC multitall. Aquest programa forma part d’un projecte internacional contra el càncer de pulmó, liderat i coordinat pel Mount Sinai de Nova York en col·laboració amb l’Institut de Biotecnologia d’Arizona.

Tecnologia en el Servici de Radiologia

Quant millor és la tecnologia, més precisos i eficaços són els diagnòstics i seguiments que es realitzen als pacients oncològics. Per això, l’IVO inverteix per tal d’estar sempre a l’avantguarda dels avanços científics i del progrés tecnològic. El servici incorpora equipament d’última generació amb la tecnologia més avançada en el diagnòstic per imatge, de la qual destaca:

Tomografia axial computada (TAC)

Tomografia axial computada (TAC) d’energia dual amb sistema de reducció de dosis, perfusió i imatge espectral, que permet diferenciar teixits i comportaments del tumor amb el tractament.

Mamògrafs

Mamògrafs digitals 3D de camp complet, tomosíntesi.

Ressonància magnètica

Ressonància magnètica d’alt camp, que permet processar imatges morfològiques i funcionals.

Ecografia

Ecografia basada en ultrasons (US).

Biòpsies

Taula prona per a biòpsia per buit.

Radiologia

Equipament per a radiologia convencional.

Radiologia vascular i intervencionista

Equipament per a radiologia vascular i intervencionista amb angiògraf digital 3D.

Equipament

Taula i arc telecomandat.

Equip mèdic del Servici de Radiologia

Cap del Servici

Dr. Eugenio Sánchez Aparisi

Caps clínics

Dr. Estanislao Arana Fernández De Moya
Dra. Ana María Marhuenda Fluixá

Metges adjunts

Dr. Josep Asensi Pérez
Dra. María Barrios Benito
Dr. Carlos Deltoro González
Dra. Rosa María Ferrer Meneu
Dra. María Isabel Martín García
Dra. Paula Pelechano Gómez
Dr. Jesús Santos Cores