en | es | val
en · es · val

Diagnòstic precoç del càncer

ivo.es Atenció al pacient Diagnòstic precoç del càncer

La societat és cada vegada més conscient de la importància de la detecció precoç en la lluita contra els processos oncològics

Per a atendre aquesta creixent demanda, l’ IVO duu a terme els següents programes de detecció i diagnòstic precoç per a diferents tipus de tumors:

Mama

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.