en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Unitat de Detecció Precoç IELCAP

ivo.es Unitat de Detecció Precoç IELCAP

En l'IVO, el diagnòstic del càncer oportunista de pulmó es realitza en la Unitat de Detecció Precoç IELCAP

Què és el càncer de pulmó?

És un tipus de càncer en el qual les cèl·lules cancerígenes s’originen en els pulmons i poden créixer fins a afectar les estructures del seu voltant. 

El major factor de risc associat a aquesta malaltia és el tabac. Gran part dels símptomes apareixen quan el càncer de pulmó està en fase avançada, per la qual cosa el diagnòstic precoç de la malaltia pot millorar el seu pronòstic. 

L’IVO forma part d’un programa internacional per a la detecció precoç del càncer de pulmó asimptomàtic anomenat IELCAP. El programa pretén detectar el càncer en un moment prou inicial perquè siga possible la seua curació amb un tractament menys agressiu.

Programa de diagnòstic precoç IELCAP

El programa de detecció precoç de càncer de pulmó va dirigit a subjectes de tots dos sexes, sans, amb edat igual o major de 55 anys i amb un hàbit tabàquic de 30 paquets/any de consum mínim, de 20-30 paquets/any amb altres factors de risc, o a exfumadors de menys de 15 anys.

La consulta consisteix en l’elaboració d’història clínica i la realització d’un TAC de baixa dosi de radiació i sense necessitat de contrast i en proves respiratòries durant la primera consulta; tot això sota l’acceptació expressa del subjecte (consentiment informat). Aquesta exploració s’ampliaria amb altres proves, en cas de sospita diagnòstica.

¿On?

Unitat de Detecció Precoç IELCAP

Direcció
C/ Prof. Beltrán Báguena, 8 | 46009 València

Telèfon
96 111 42 61

Equip assistencial

Investigador principal

Dr. José Cervera Deval

Coordinadora

Dra. Susana Hinarejos Parga