en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Càncer de pulmó

diagnòstic · tractament · investigació

Què és el càncer de pulmó

És el càncer que causa més morts a tot el món, i representa el 16,6 % dels tumors totals en hòmens i el 7,6 % en dones.

En aquests casos, les cèl·lules cancerígenes s’originen en els pulmons i poden créixer fins a afectar les estructures del seu voltant, que en funció de la seua localització inicial, poden ser les costelles, el cor, els grans vasos, l’esòfag o els cossos vertebrals.

Són capaces de disseminar-se a través del sistema limfàtic i afectar els ganglis del mediastí, regió anatòmica situada entre els pulmons, o als supraclaviculars. També poden estendre’s mitjançant els vasos sanguinis per a arribar al fetge, a les glàndules suprarenals, al cervell i als ossos, i originar així les anomenades «metàstasis».

El major factor de risc associat a aquesta malaltia és el tabac. De fet, entre el 80 i el 90 % dels càncers de pulmó els pateixen fumadors. A més, el risc d’aquests a patir-lo és de 10 a 20 vegades major respecte als no fumadors.

Els símptomes més habituals són la tos freqüent i acompanyada d’expectoracions que poden ser sanguinolentes, la sensació de falta d’aire i el dolor toràcic.

Gran part dels símptomes apareixen quan el càncer de pulmó està en fase avançada, per la qual cosa el diagnòstic precoç de la malaltia pot millorar el seu pronòstic. El tractament més eficaç és la cirurgia, però per a poder dur-la a terme és necessari que el tumor estiga localitzat i que no s’haja estés a ganglis limfàtics ni a altres òrgans.

Com a centre especialitzat en oncologia, l’IVO ofereix diagnòstic, tractament i seguiment als pacients afectats de càncer de pulmó.

L’IVO compta amb la Unitat de Detecció Precoç IELCAP on es du a terme el diagnòstic precoç del càncer de pulmó asimptomàtic en persones de risc (major de 50 anys i amb un hàbit tabàquic de més de 15 anys) mitjançant la realització i l’estudi periòdics d’un TAC multitall. Aquest programa forma part d’un projecte internacional contra el càncer de pulmó liderat per el Cornell University Medical Center i coordinat per l’Institut de Biotecnologia d’Arizona i el Mount Sinai Medical Center de Nova York.

Unitat de Detecció Precoç IELCAP

El diagnòstic precoç per a detectar el càncer de pulmó en estadis inicials de la malaltia és molt important, perquè permet plantejar un tractament quirúrgic, o una combinació de teràpies menys agressives, i millorar la supervivència del pacient. 

L’IVO compta amb la Unitat de Detecció Precoç IELCAP on es du a terme el diagnòstic precoç del càncer de pulmó asimptomàtic en persones de risc mitjançant la realització i l’estudi periòdics d’un TAC multitall. 

Tractament del càncer de pulmó en l'IVO

Comité de Tumors de Pulmó de l'IVO

El Comité de Tumors de Pulmó està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici de Cirurgia Toràcica

El Servici de Cirurgia Toràcica ofereix la prevenció, el diagnòstic i el tractament del càncer de pulmó

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb càncer de pulmó

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament i l'ajuda psicològica

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de càncer de pulmó, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnóstico precoz

Medicina nuclear

CIRUGÍA ROBÓTICA

radioterapia