en | es | val
en · es · val

Quimioteràpia

ivo.es Tractament Tractaments Sistèmics Quimioteràpia
La quimioteràpia és una de les modalitats terapèutiques més utilitzades en el tractament del càncer. El seu objectiu és destruir les cèl·lules tumorals, a fi de reduir la malaltia, i per a això s’utilitzen una gran varietat i combinació de fàrmacs, que s’administren per via oral o intravenosa. A eixos fàrmacs se’ls anomena antineoplàstics o quimioteràpics. La quimioteràpia per al tractament del càncer se sol combinar amb cirurgia i radioteràpia, ja que el millor abordatge del tractament és el multidisciplinari. L’elecció del tipus de quimioteràpia i la dosi depén de cada una de les patologies i de les característiques de cada pacient.

Modalitats

Segons quan i amb quina finalitat s’administre la quimioteràpia respecte a les altres modalitats terapèutiques del càncer, esta es classifica en les modalitats següents:

Adyuvant

S’utilitza per a previndre recaigudes després d’una intervenció quirúrgica o un altre tractament el camp d’acció del qual siga local.

Neoadjuvant

S’aplica abans de la cirurgia o radioteràpia. L’objectiu és disminuir la grandària del tumor i poder realitzar una cirurgia més conservadora, i per a previndre la disseminació de cèl·lules canceroses que puga portar futures reaparicions del càncer.

Pal·liatiu

Quan la finalitat del tractament és pal·liativa, pel fet que per la situació tumoral (metàstasis) la curació no és possible.

Concomitant

Quan s’aplica associada a altres tractaments.

Seqüencial

Quan la combinació de fàrmacs s’intercala amb altres tractaments.

Assajos clínics

El desenvolupament de nous fàrmacs passa per un procés anomenat assaig clínic. Un assaig clínic és un estudi l’objectiu del qual és trobar nous medicaments per a la prevenció i el tractament de malalties, entre altres el càncer, així com noves tècniques diagnòstiques i quirúrgiques. Durant els últims anys, l’IVO ha participat en una mitjana anual de més de 100 assajos clínics amb fàrmacs oncològics en els diferents tumors: càncer de mama, càncer ginecològic, càncer de pròstata, sarcomes, càncer de pulmó, melanoma, etc. L’IVO ha participat en el desenvolupament de la majoria dels nous fàrmacs contra el càncer comercialitzats en els últims 20 anys, i actualment és un dels centres del país que compta amb més assajos clínics amb fàrmacs oncològics.

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.

Admissió i informació

Qualsevol ciutadà amb càncer o sospita oncològica acreditada pot sol·licitar ser pacient en l’Institut Valencià d’Oncologia. Com que es tracta d’un centre concertat, els pacients no han d’assumir cap cost pels tractaments.