en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Urgències

ivo.es Urgències

Les urgències oncològiques poden definir-se com aquelles situacions que impliquen un risc per a la vida del pacient o que causen un deteriorament agut del seu estat de salut, i estan directament o indirectament relacionades amb la malaltia neoplàstica o el seu tractament.

En el maneig d’una situació urgent en el cas d’un pacient oncològic cal tindre en compte la reversibilitat del procés i la possibilitat de curació, l’expectativa de vida i la disponibilitat d’un tractament pal·liatiu.

El Servici d’Urgències de l’IVO disposa d’un sistema de gestió de la qualitat en tots els seus processos, amb la certificació ISO 9001:2015

En Urgències

Els professionals de la Unitat d’Urgències (metges, infermeria i auxiliars) són experts en la valoració del risc/benefici que comporta un tractament d’urgència a un pacient oncològic.

La Unitat d’Urgències, amb una cobertura completa de 24 hores al dia, assumeix totes les urgències de l’hospital i compta amb el suport del personal de la Unitat de Reanimació i Cures Crítiques, així com de la resta de professionals localitzats de les distintes especialitats.

Equip mèdic del Servici d'Urgències

Coordinador

Dr. Pascual Pla, Francisco

Metges adjunts

Dra. Bragado Martínez, Laura
Dr. Cabrera Hernández, José Juan
Dra. Contreras Samamé, Janet Angelina
Dr. Ferrando Pastor, José Julio
Dr. Fons Gosálbez, Salvador Manuel
Dra. Noreña Espinosa, Natalia
Dr. Pérez Lafargue, Israel
Dra. Pardo Sere, Julia
Dra. Samper Hiraldo, Josefa Margarita