en | es | val
en · es · val

Comité de Tumors Urològics

ivo.es Comité de Tumors Urològics

El Comité de Tumors Urològics està format per un equip multidisciplinari de professionals en: urologia, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, anatomia patològica, radiologia, biologia molecular, psicologia i infermeria. 

El tractament d’un tumor urològic dependrà de la seua tipologia, extensió i evolució, i permetrà, segons cada cas, opcions terapèutiques de cirurgia, radioteràpia externa o interna (braquiteràpia), o tractaments sistèmics (quimioteràpia, hormonoteràpia, fàrmacs contra dianes moleculars, etc.) i/o una combinació d’aquests.

Tumors urològics

En el Comité de Tumors Urològics s’aborden els tipus de càncer relacionats amb l’especialitat d’urologia

El càncer de pròstata és una malaltia per la qual es formen cèl·lules malignes en els teixits de la pròstata.

El càncer testicular ocorre en els testicles, les gònades masculines productores dels espermatozoides.

El càncer de bufeta s’origina quan les cèl·lules que componen la bufeta urinària creixen de manera descontrolada.

El càncer renal és un tipus de càncer que s’origina en els ronyons,  els òrgans principals de l’aparell urinari.

Servicis que formen part del comité

Els Comités de Tumors es regulen baix protocols establits i estan formats per un equip multidisciplinari de facultatius experts de les principals especialitats segons el tipus de tumor. En el Comité de Tumors Urològics de l’IVO participen equips mèdics multidisciplinaris de les especialitats següents:

Anatomia patològica

Biologia
molecular

Oncologia
mèdica

Oncologia radioteràpica

Infermeria

Psicologia

Radiologia

Urologia

Servicios médicos

El cuadro médico del IVO está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales médicos al servicio del paciente con cáncer

Comités de tumores

Los comités son la máxima expresión de la medicina multidisciplinar. Están formados por facultativos expertos de las principales especialidades oncológicas

Admisión e información

Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica acreditada puede solicitar ser paciente en el Instituto Valenciano de Oncología.

Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos.