en | es | val
en · es · val

Fundació Institut Valencià d'Oncologia

Vull ser pacient

Sol·liciteu ser tractat en el centre oncològic de referència de la Comunitat Valenciana

Ja soc pacient

Informació útil i accés al Portal del Pacient per a gestionar cites i informes

Giovanni Apolone president electe de la OECI

Una cita en la qual participen més de 250 experts, provinents de 33 països i en la qual es comparteixen avanços i experiències de l’aplicació de la Intel·ligència Artificial i el Big Data en la lluita contra el càncer

Tractament integral contra el càncer

L’IVO acompanya al pacient amb càncer en totes les fases de la seua malaltia. Des del diagnòstic precoç, in vivo e in vitro, durant els tractaments i, en alguns casos, les cures pal·liatives.  Una concepció integral del procés oncològic que garanteix un tracte molt més humanitzat i un índex d’eficàcia major.

Diagnòstic precoç

Diagnòstic in vivo e in vitro

cirugía robótica Ivo

Tractament del càncer

Cures pal·liatives

Amb un equip multidisciplinari
de professionals

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.

La tecnologia i el coneixement,
al servei del pacient amb càncer

A l’avantguarda d’instal·lacions i tecnologia. L’IVO és reconegut pel tracte humà i el respecte als pacients i el seu entorn, gràcies a l’equip multidisciplinari de professionals mèdics que curen i cuiden de les persones malaltes de càncer.

Medicina nuclear

Radiodiagnòstic

Radioteràpia

Cirurgia robòtica

Investigació

Docència

Admissió i informació

Qualsevol ciutadà amb càncer o sospita oncològica acreditada pot sol·licitar ser pacient en l’Institut Valencià d’Oncologia. Com que es tracta d’un centre concertat, els pacients no han d’assumir cap cost pels tractaments.
Qui pot ser pacient de l'IVO?
L’Institut Valencià d’Oncologia és un centre concertat que col·labora amb la sanitat pública a través d’un acord d’acció concertada. Qualsevol persona que requerisca atenció mèdica oncològica pot ser tractada en l’IVO. No obstant això, i en virtut d’aquest acord d’acció concertada, el procediment per a ser pacient al nostre hospital varia segons les circumstàncies de cada pacient. Si la persona és resident a la Comunitat Valenciana, està en possessió de la targeta sanitària *SIP que acredita el nivell de prestacions públiques i té documentació mèdica que confirme la sospita oncològica, podrà sol·licitar ser tractada en l’IVO i no haurà d’assumir cap cost pels seus tractaments. Segons l’acord d’acció concertada que l’IVO manté amb la Conselleria de *Sanitat Universal i *Salut Pública de la Comunitat Valenciana, han de ser persones amb problemes oncològics que residisquen i formen part de la població protegida dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana amb cobertura sanitària pública de conformitat amb el que s’estableix en la llei 3/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut i normes de desenvolupament, i el Decret 3/2015 de 24 de juliol, del Consell, pel qual es regula l’accés universal a l’atenció sanitària a la Comunitat Valenciana. Qualsevol altra persona que no estiga recollida en el punt anterior, també podrà sol·licitar ser tractat en l’IVO, però el procediment és diferent. Pot acudir al departament d’Admissió de l’IVO, telefonar al 96 111 4000 o contactar telemàticament. Quant a l’atenció a les persones desplaçades, s’actuarà de conformitat amb el que s’estableix en la normativa estatal vigent, en els reglaments comunitaris de coordinació de Sistemes de Seguretat Social i en els convenis bilaterals subscrits per l’Estat Espanyol en matèria d’assistència sanitària
Com puc ser pacient IVO?
Les persones que formen part de la població protegida dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana amb cobertura sanitària pública, disposen de dues vies per a sol·licitar l’assistència en l’IVO: – Directament en l’IVO, presentant una sol·licitud en el servei *UDCA (Admissió Nous Pacients) situat en la planta baixa de l’Edifici D del complex hospitalari de l’IVO a València. També és possible enviar la sol·licitud per internet a través d’aquest formulari o cridar en telefonar al 96 111 4000. – A través de la derivació del seu metge. Pot ser derivat a través de qualsevol facultatiu implicat en el procés oncològic, o especialista en medicina familiar i comunitària Les persones que no formen part de la població protegida dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana amb cobertura sanitària pública també poden sol·licitar ser pacients de l’IVO, però el procediment és diferent. Per a això, pot acudir al departament d’Admissió de l’IVO, telefonar al 96 111 4000 o contactar telemàticament.
Puc tractar-me en l'IVO amb la meua assegurança privada?
Sí, prèvia autorització per part de la vostra assegurança mèdica
El meu hospital m'ha derivat a l'IVO, quan em cridaran?
En el moment en què s’autoritze la vostra derivació. Per a qualsevol dubte o consulta, podeu posar-se en contacte en els telèfons 96 111 4090 / 96 111 4091

La sol·licitud de remissió haurà de ser contestada en un termini màxim de 2 dies hàbils. En cas de no rebre resposta, la vostra sol·licitud serà autoritzada per silenci administratiu

He fet una sol·licitud per a ser pacient en l'IVO. Quan sabré si el meu departament sanitari m'ha autoritzat?
Us cridarem per a informar-vos i donar-vos la cita quan es tramite l’autorització. El termini de Conselleria és de 3 dies hàbils des que passa pel registre. En cas de no rebre resposta, la vostra sol·licitud serà autoritzada per silenci administratiu

La Fundació

L’IVO és una fundació sense ànim de lucre que va ser creada l’any 1976 amb la finalitat d’atorgar assistència als malalts de càncer, promoure la prevenció de la malaltia, el desenvolupament de l’activitat investigadora i docent, i la formació de metges oncòlegs i especialistes afins.

Complex Hospitalari Valencia

D
Nou Edifici
C
Edifici Consultes Externes
E
Edifici Trade Center
B
Edifici José Simó
A
Edifici Antonio Llombart Rodríguez
Urgències
0
especialitats mèdiques
+ 0
professionals mèdics
+ 0
pacients nous a l'any
+ 0
pacients prevalents

Ens importen les persones