en | es | val
en · es · val

Unitat de Documentació Clínica i Admissió (UDCA)

ivo.es Unitat de Documentació Clínica i Admissió (UDCA)

En l’Edifici D del complex hospitalari de l’IVO a València es troba la Unitat de Documentació Clínica i Admissió (UDCA).

La UDCA gestiona les peticions d’assistència dels pacients al centre, amb la finalitat d’optimitzar els recursos disponibles i facilitar-ne l’accés. Com a servici vertebrador, la UDCA crea un sistema d’informació clínic-assistencial homogeni, fiable i suficient; possibilita els processos de gestió, l’elaboració d’indicadors de rendiment i utilització, el control de qualitat de l’assistència, la confecció d’informació epidemiològica, morbiditat i mortalitat, i la demanda assistencial.

Àrees i activitat de la UDCA

La Unitat de Documentació Clínica i Admissió s’estructura en set àrees de treball i la seua activitat està centrada en el pacient

Àrees

Admissió

Documentació clínica

Digitalització i reprografia

Codificació

Secretaries assistencials i quirúrgiques

Sistemes d'informació

Activitat

Admissió de nous pacients

La UDCA gestiona l'admissió de pacients nous. Les persones que vullguen rebre tractament oncològic en l'IVO rebran en la UDCA la informació necessària per a iniciar el tràmit.

Secretaries assistencials

Els pacients que ja hagen sigut citats per a la realització de proves o consultes externes trobaran les denominades secretaries assistencials en cada un dels servicis.

Documentació clínica

Els pacients que desitgen sol·licitar còpia de la seua història clínica, proves i iconografia hauran de dirigir-se, presencialment o de manera telemàtica, a l'Àrea de Documentació Clínica.

Personal assistencial de la UDCA

Cap del servici

Dr. Rodrigo Muñoz Balada

Metges adjunts

Dr. Vicente Moya Sahorí
Dr. Francisco José Pascual Pla

Caps de grup

M.ª José Castro Boix
Aranzazu Llavata Mayordomo