en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Càncer de pell (melanoma)

diagnòstic · tractament · investigació

Què és el càncer de pell o melanoma

Els melanòcits són unes cèl·lules que es troben en la part més profunda de l’epidermis. Produeixen la melanina, que és el pigment que dona color a la pell. Quan els melanòcits s’alteren, dividint-se de manera incontrolada, envaint altres teixits i implantant-se en altres òrgans, s’origina un càncer conegut com a «melanoma».

Habitualment, el melanoma es desenvolupa en la pell, encara que també pot aparéixer en la mucosa de la boca, del recte, de la vagina o en la capa coroide dels ulls.

Causes i símptomes del càncer de pell o melanoma

En les últimes dècades, la seua incidència ha experimentat un gran creixement i, actualment, representa prop del 1,5% dels tumors en tots dos sexes.

El seu principal factor de risc és l’exposició a radiacions ultraviolades, tant naturals (sol) com artificials (cabines de bronzejat).

Un dels símptomes més habituals és l’aparició d’una nova piga o canvis en alguna preexistent. És molt rellevant trobar canvis que donen lloc a un aspecte diferent a la resta de pigues del cos com ara asimetries, vores irregulars, colors inhabituals (vermellosos, blanquinosos o blavosos),o que suposen un augment de la grandària, o lesions que tinguen diàmetres superiors a 6 mm.

Davant qualsevol sospita cal acudir al dermatòleg que després d’un examen de la pell procedirà, si és necessari, a realitzar una biòpsia. Amb posterioritat es poden realitzar altres proves diagnòstiques.

Epidemiologia del càncer de pell o melanoma

12

12 nous casos per cada 100.000 habitants a l’any

Radiació UV

A causa d’una exposició inadequada a la radiació ultraviolada

7.500

S’estima que en 2022 apareixeran 7.500 nous casos

Com es diagnostica

És important revisar la pell almenys una vegada al mes per a obtindre un diagnòstic el més aviat possible. Hi ha un grup de melanomes que creix ràpidament i només els podem reconéixer amb aquesta freqüència, per això la recomanació és realitzar la revisió una vegada al mes. S’ha de fer d’una manera sistemàtica, que comprenga tota la superfície de la pell.

Com que algunes parts de la nostra pell les veiem durant el dia a dia, caldria insistir en les àrees que no estan exposades a la nostra vista en condicions normals, com ara les plantes dels peus, les natges, la cara posterior de les cuixes, l’esquena o el cuir cabellut. Resulta útil l’ús d’espills (un gran i un altre de mà) per a accedir a totes les àrees, així com de fotografies, especialment si tenim moltes pigues.

Tractament del càncer de pell o melanoma

Hi ha diferents tipus de melanoma. El pronòstic dependrà de cada cas individual i de l’estadi en el qual es trobe, és a dir de la seua mida i de l’afectació dels ganglis.

Al llarg de la seua trajectòria, l’IVO ha adquirit gran experiència en el tractament d’aquest tipus de càncer, i és dels primers centres a Espanya a implantar la tècnica de la biòpsia del gangli sentinella per al melanoma maligne.

El principal tractament és quirúrgic. Després del diagnòstic, que s’obté mitjançant l’extirpació completa del tumor o, en el cas de tumors grans, amb la biòpsia d’una part d’aquest, es realitza una neteja dels marges eliminant entre 0,5 i 2 cm de pell aparentment sana al voltant del tumor primari. Aquests marges de seguretat s’estableixen per a disminuir la possibilitat que queden restes del melanoma que hagen pogut passar desapercebuts en l’anàlisi de la mostra utilitzada per al diagnòstic.

La cirurgia també s’utilitza per a estudiar si hi ha metàstasi en els ganglis regionals (per exemple, els axil·lars quan el melanoma és al braç); és el que es coneix com a «biòpsia del gangli sentinella». En algunes circumstàncies, també s’utilitza per a eliminar metàstasis tant dels ganglis com d’altres òrgans.

A més, hi ha ocasions en les quals es pot utilitzar la radioteràpia o altres tractaments locals. Sens dubte, els tractaments més importants i que més han canviat durant els últims anys són els que s’administren bé per a reduir la probabilitat que un melanoma extirpat desenvolupe metàstasi amb el temps (tractament adjuvant), o bé per a tractar la malaltia metastàtica. Per a aquestes circumstàncies s’administren fàrmacs desenvolupats per a frenar característiques moleculars del tumor, tant les mutacions de gens que donen lloc a una reproducció descontrolada de la cèl·lula cancerosa, com les molècules que inhibeixen a les cèl·lules del sistema immune i eviten que ataquen a aquesta cèl·lula cancerosa.

L'IVO, pioner en la cirurgia de Mohs

La cirurgia de Mohs i les seues variants tenen com a objectiu analitzar el 100% dels marges quirúrgics. A més, si hi ha algun marge en el qual s’hagen identificat restes de tumor, permeten identificar exactament la seua localització. D’aquesta manera, la necessitat de realitzar una nova cirurgia es restringeix a ampliar només una mica més de pell de la zona afectada. Aquesta cirurgia, d’ús habitual per a altres càncers de pell, en el cas del melanoma es reserva per a tractar fonamentalment el lentigen maligne i el melanoma lentiginós acral. Aquests dos tipus de melanoma apareixen sobretot en la cara (lentigen maligne), i en els palmells de les mans, les plantes dels peus i les ungles (lentiginós acral).

Aquests melanomes tenen com a particularitat que poden estendre’s més enllà del que es veu a simple vista i, per això, tenen més risc d’afectar els marges en una exèresi convencional i que aquesta afectació no es detecte en l’estudi histològic rutinari. El principal avantatge d’aquesta cirurgia és assegurar l’eliminació completa i estalviar teixit sa en el cas de necessitar realitzar més d’una intervenció quirúrgica, ja que es centra només en la zona afectada. Això és especialment rellevant en les lesions de la cara, on cal preservar la major quantitat de teixit sa possible.

Comité de Tumors de Melanoma

El Comité de Tumors de Melanoma està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici de Dermatologia

El Servici de Dermatologia de l'Institut Valencià d'Oncologia és expert en la realització de cirurgia de Mohs i les seues variants

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb càncer de pell o melanoma

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament, reconstrucció mamària, ajuda psicològica i revisions periòdiques

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de càncer de pell o melanoma, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnóstico precoz

Medicina nuclear

CIRUGÍA ROBÓTICA

radioterapia