en | es | val
en · es · val

Infermeria

ivo.es Infermeria

La unitat d’infermeria de l’IVO està especialitzada en la cura del pacient oncològic. Té un alt nivell de competència en els coneixements i les habilitats necessàries per a dur a terme una labor assistencial completa de cada pacient, i està al seu costat les vint-i-quatre hores del dia durant la seua estada.

L’equip d’infermeria valora la situació del pacient. Observa la seua evolució constantment, detecta les complicacions, signes i símptomes que poden aparéixer durant els processos oncològics i proporciona una atenció integral i especialitzada, que millora així la qualitat de vida del pacient.

L’equip d’infermeria de l’IVO es caracteritza per una gran capacitat de sensibilitat i dedicació cap al malalt oncològic i els seus familiars

Empatia, escolta i respecte

Tractant de millorar al màxim el benestar físic i anímic del pacient.

Principis ètics

Acompanya el pacient en les consultes, durant la seua hospitalització o en la unitat domiciliària, seguint els principis ètics que es troben implícits en el codi de la seua professió i mantenint-se al costat del pacient durant la seua atenció. Aquestes atencions inclouen cures exhaustives i contínues: en les consultes, en l’ingrés en l’hospital, durant el procés del tractament, així com en la planificació de l’alta i les seues posteriors revisions.

L’equip d’Infermeria de l’IVO es caracteritza per una gran capacitat de sensibilitat i dedicació cap al malalt oncològic i els seus familiars. Estableix amb el pacient una relació d’empatia, d’escolta i de respecte, i tracta de millorar al màxim el seu benestar físic i anímic. També garanteixen el respecte a la confidencialitat, als valors i les creences de l’individu.

Atenció integral

La infermeria de l’IVO juntament amb l’equip de tècnics auxiliars, es basa en una atenció integral amb la finalitat de promocionar la salut, promoure l’autonomia, gestionar les cures a través de la planificació dels mateixos segons el mètode científic, i assegurar la continuïtat de les cures. Destaca per ser un equip que treballa amb entusiasme i entrega, així com per la seua formació, ja que atén els pacients amb les tècniques més innovadores, sense oblidar-se d’atendre les necessitats bàsiques amb humanitat i respecte.

A causa de l’evolució de l’oncologia, la infermeria oncològica de l’IVO està en continu aprenentatge de tècniques actuals per a l’administració dels nous tractaments.

Equip mèdic del Servici d'Infermeria

Cap de la unitat

Adela Lliso Sempere

Supervisors/es

Laboratori: Nuria Casani Turégano
Quiròfans: Vanesa Calaforra
S. quirúrgics: Julia Coll Rodríguez
S. quirúrgics: Carmen Juarez Martí
U.M.I.: Carmen Hernández Ferrando
Oncologia mèdica: Ricardo Roca Almela
Hospital de Dia: Mª Teresa Navarro Pradas
Radioteràpia: Sonia Gimeno
Radiología: Esteban Mesas Plaza