en | es | val
en · es · val

Anatomia Patològica

ivo.es Anatomia Patològica

El Servici d’Anatomia Patològica s’ocupa del diagnòstic de les malalties a partir de l’estudi morfològic i molecular de cèl·lules i teixits.

L’activitat d’aquest servici, que consisteix essencialment en l’estudi i el diagnòstic de citologies i biòpsies, resulta especialment rellevant en els processos oncològics. Com a norma general, no és possible tractar un càncer sense el diagnòstic d’un patòleg i tampoc és possible definir l’estratègia terapèutica d’un pacient sense la informació que proporciona el seu informe d’anatomia patològica.

El Servici d’Anatomia Patològica disposa d’un sistema de gestió de la qualitat recollit en la norma UNE-EN ISO 15189 per a la realització d’anàlisis.

Activitats i funcions del Servici

Entre les activitats que desenvolupa el servici s’inclou la seua col·laboració en la investigació que es realitza en l’hospital, i la inclusió de mostres en el Biobanc

Professionals altament especialitzats

La qualitat en el diagnòstic es basa en un equip de professionals altament especialitzat. Cada membre de l’equip es dedica en exclusiva a una àrea específica de la patologia oncològica en què acumula una àmplia experiència i, al seu torn, forma part del corresponent Comité de Tumors de l’hospital, en el qual un equip multidisciplinari d’especialistes en aquest tipus de tumor defineix l’estratègia terapèutica per a cada pacient i realitza el seu seguiment.

Processos tècnics

Quant als processos tècnics necessaris, el servici compta amb equips automàtics d’última generació, tant per al processament habitual de les mostres com per a les tècniques complementàries (immunohistoquímica, hibridació in situ i OSNA), així com amb un sistema de traçabilitat completa que permet controlar la totalitat dels processos des del moment de l’obtenció de mostres en els quiròfans fins a l’emissió de l’informe final.

Equip assistencial del Servici d'Anatomia Patològica

Cap del servici

Dra. Ana Calatrava Fons

Cap clínic

Dr. Isidro Machado Puerto
Dr. Víctor Través Zapata

Facultatius adjunts

Dra. Jessica Aliaga Patiño
Dr. Seyder Debany Morales Burbano
Dra. Elena Mengual García
Dr. Jaime José Padilla Esquivel