en | es | val
en · es · val

CONCA
Unitat de Radioteràpia

Amb l'objectiu d'oferir una assistència i tractament radioteràpic al pacient més prop de la seua residència, l'IVO crea la Unitat de Radioteràpia de Conca, que se situa al costat de l'Hospital Virgen de la Luz.

L'IVO té un acord amb el Servei de Salut de Castella-la Manxa.

La unitat compta amb l'equipament radioteràpic necessari, i amb un equip mèdic i tècnic qualificat que es coordina amb l'hospital de referència de la ciutat de Conca, i participa dels Comités de Tumors.

Així mateix, està en comunicació directa amb l'equip de Radioteràpia i la resta de professionals sanitaris situats en el Complex Hospitalari de l'IVO a València.

Direcció
C/ Rodolfo Llopis s/n
16002 CONCA

Telèfon i e-mail

Complex Hospitalari Valencia

D
Nou Edifici
C
Edifici Consultes Externes
E
Edifici Trade Center
B
Edifici José Simó
A
Edifici Antonio Llombart Rodríguez
Urgències