en | es | val
en · es · val

Comité de Tumors Digestius

ivo.es Comité de Tumors Digestius

El Comité de Tumors Digestius està format per un equip multidisciplinari de professionals en: anatomia patològica, biologia molecular, cirurgia general i digestiva, digestiu, infermeria, oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, psicologia, radiodiagnòstic i radiofísica, i protecció radiològica. 

El tractament d’un tumor digestiu dependrà de la seua tipologia, extensió i evolució, i permetrà, segons cada cas, opcions terapèutiques de cirurgia, radioteràpia externa o interna (braquiteràpia), o tractaments sistèmics (quimioteràpia, hormonoteràpia, fàrmacs contra dianes moleculars, etc.) i/o una combinació d’aquests.

Tumors digestius

En el Comité de Tumors Digestius s’aborden els tipus de càncer relacionats amb l’aparell digestiu./p>

Gran part d’aquests tumors s’inicien amb pòlips que apareixen en la mucosa del còlon o el recte.

El tumor maligne procedent de les cèl·lules de la mucosa de l’estómac es denomina càncer d’estómac o càncer gàstric.

Diem càncer d’esòfag al tumor maligne derivat de les cèl·lules de la mucosa d’aquest òrgan.

Les cèl·lules que recobreixen l’interior dels conductes biliars poden transformar-se en cèl·lules malignes, i ocasionar un «colangiocarcinoma».

El càncer de fetge ocorre quan les cèl·lules hepàtiques desenvolupen canvis (mutacions) en el seu ADN.

El càncer de pàncrees és una malaltia per la qual es formen cèl·lules malignes (canceroses) en els teixits del pàncrees.

És el tumor maligne que es produeix en les parets de la vesícula biliar. La cèl·lula tumoral sol procedir de la capa més profunda o mucosa.

Servicis que formen part del comité

Els Comités de Tumors es regulen baix protocols establits i estan formats per un equip multidisciplinari de facultatius experts de les principals especialitats segons el tipus de tumor. En el Comité de Tumors Digestius de l’IVO participen equips mèdics multidisciplinaris de les especialitats següents:

Anatomia patològica

Biologia
molecular

Oncologia
mèdica

Oncologia radioteràpica

Infermeria

Psicologia

Radiologia

Digestiu

Radiofísica i Protecció

Cirurgia General i Digestiva

Servicios médicos

El cuadro médico del IVO está compuesto por un equipo multidisciplinar de profesionales médicos al servicio del paciente con cáncer

Comités de tumores

Los comités son la máxima expresión de la medicina multidisciplinar. Están formados por facultativos expertos de las principales especialidades oncológicas

Admisión e información

Cualquier ciudadano con cáncer o sospecha oncológica acreditada puede solicitar ser paciente en el Instituto Valenciano de Oncología.

Al ser un centro concertado, los pacientes no tienen que asumir ningún coste por sus tratamientos.