en | es | val
en · es · val

Com previndre el càncer

ivo.es Com previndre el càncer

Previndre el càncer no és centrar la vida en l’objectiu d’evitar la malaltia, sinó disfrutar de la vida cuidant-nos.

Prevenció primària

Els hàbits saludables no sols ens protegixen del càncer, sinó que ens allunyen de moltes altres patologies, a més d’augmentar el benestar i millorar el nostre aspecte físic. El que mengem, la falta d’activitat física, l’excés de sol, la contaminació del medi ambient, l’alcohol i sobretot el tabac són els principals factors de risc de càncer per davant de la predisposició genètica. Amb el coneixement d’estos factors podem intervindre positivament almenys en alguns d’ells i reduir el risc de desenvolupar algun procés oncològic.
  • El 30% de les morts per càncer es produïxen a causa del tabac.
  • El 90% de les persones amb càncer de pulmó són fumadores.
  • El 40% de les defuncions per malalties oncològiques estan relacionats amb el sobrepés i l’alimentació.
  • Entre el 50% i el 70% dels tumors en la pell estan associats al sol.
  • El 3,5% de les morts per càncer són atribuïbles a l’alcohol.

Prevenció secundària

L’objectiu de les accions de prevenció secundària és avançar-se per a guanyar la carrera al càncer, detectar precoçment tumors abans que evolucionen a un estat maligne o en les fases inicials de la malaltia oncològica. Un xicotet percentatge (entre el 5 i el 10%) dels tumors localitzats a Espanya són hereditaris. El consell genètic consistix en unes proves que s’oferixen a individus amb historials personals o familiars que suggerixen susceptibilitat genètica a patir càncer. Encara que no totes les persones que presenten esta predisposició el desenvoluparan al llarg de la seua vida. No obstant això, si es diagnostica a temps, en les fases en què està localitzatpot curar-se entre el 70 i el 90% dels casos. D’ací prové la importància que les persones que, per la seua edat i sexe, pertanyen a grups de risc participen en programes de prevenció secundària: detecció precoç i consell genètic, que suposen una ajuda inestimable per a descobrir a temps moltes malalties oncològiques. D’esta manera, la incidència de determinats tipus de càncer podria reduir-se en:
  • Càncer de mama, 90%
  • Càncer de còlon, 90%
  • Càncer de Pell, 100%
  • Càncer de pulmó, 80% si es detecta en el I Estadi
  • Càncer de cèrvix, 80%

Existeixen dos programes de prevenció secundària: detecció precoç i consell genètic

Diagnòstic Precoç IVO

Les Unitats de Diagnòstic Precoç de l'IVO tenen per objectiu previndre i detectar la possible presència del càncer abans fins i tot que provoque símptomes.

Unitat de Consell Genètic IVO

L'objectiu del Consell Genètic és identificar a aquelles persones portadores d'una mutació patogènica en gens.