en | es | val
en · es · val

Otorrinolaringologia

ivo.es Otorrinolaringologia

El Servici d’Otorrinolaringologia ofereix una assistència integral al pacient amb una malaltia oncològica de cap i coll.

Les patologies que atén el servici són: tumors de fosses i sins paranasals (incloent-hi els de la base del crani); tumors d’orella externa, mitjana i interna; tumors de la cavitat oral i faringe, llavis i tumors cutanis avançats; tumors de laringe; tumors de glàndules salivals; tumors de glàndula tiroide i paratiroide; i tumors de coll.

Els especialistes del Servici formen part del Comité de Tumors de Cap i Coll de l’hospital

El Comité de Tumors de Cap i Coll aborda els tipus de càncer de laringe, càncer de tiroide entre d’altres

Quan les cèl·lules tumorals malignes afecten la laringe, parlem de càncer de laringe

En la tiroide poden aparéixer protuberàncies o nòduls, que poden correspondre a tumors benignes (o no cancerosos) o malignes (cancerosos).

Especialització i experiència

El Servici d’Otorrinolaringologia de l’IVO s’ha situat en un nivell de qualitat punter en l’àmbit nacional i internacional, on acudeixen pacients d’altres comunitats autònomes i països, gràcies a la seua especialització, experiència i ús de modernes tècniques diagnòstiques i terapèutiques, entre les quals destaquen:

 • Tractaments quirúrgics

  Tractaments quirúrgics conservadors de la funció, amb tècniques de braquiteràpia o radioteràpia externa

 • Tractaments de preservació

  Tractaments de preservació d’òrgan amb quimioteràpia i radioteràpia.

 • Tècniques de resecció parcials

  Tècniques de resecció parcials que permeten conservar la funció, que reserven la quimioteràpia i la radioteràpia per a possibles recaigudes de la malaltia.

 • Reseccions radicals

  Reseccions radicals de llengua, faringe, laringe i esòfag.

 • Reconstruccions

  Reconstruccions clàssiques amb penjalls pediculats, i també modernes tècniques de reconstrucció amb penjalls lliures microvascularitzats per a les grans reseccions de cap i coll.

 • Cirurgia de glàndula tiroide

  Cirurgia de glàndula tiroide i paratiroide amb incisions mínimes, monitoratge de nervis (recurrents i facial), càmera gamma per a la detecció de paratiroide.

 • Intervencions en la base del crani anterior, posterior i mitjà

  En col·laboració amb el Servici de Neurocirurgia, es realitzen intervencions en la base del crani anterior, posterior i mitjà. També se’n fan a través d’abordatge endoscòpic a tumors cerebrals de la línia mitjana de la base del crani.

Equip mèdic del Servici de Otorrinolaringologia

Cap del Servici

Dr. Juan Bosco Vendrell Marqués

Cap clínic

Dr. Eduardo Ferrandis Pereperez

Metges adjunts

Dr. Simón Brotons Durbán
Dr. Ángel Pla Mocholí