en | es | val
en · es · val

Unitat d’Hospitalització Domiciliària

ivo.es Unitat d’Hospitalització Domiciliària

Des de 1998 l’IVO compta amb una Unitat d’Hospitalització Domiciliària. Es tracta d’un equip de professionals especialitzats, en coordinació amb la resta d’especialistes de l’hospital, que realitzen activitats assistencials, sanitàries i socials que es duen a terme en el domicili.

L’hospitalització a domicili és un model sanitari capaç de dispensar «un conjunt d’atencions i cures mèdiques i d’infermeria de rang hospitalari, tant en qualitat com en quantitat, als pacients en el seu domicili, quan ja no requereixen la infraestructura hospitalària però encara necessiten vigilància activa amb assistència complexa».

Es basa a oferir un tracte personalitzat, en el qual el professional especialitzat es trasllada al domicili del pacient.

La unitat forma part dels distints Comités de Tumors de l’hospital, on un equip multidisciplinari de professionals defineix l’estratègia terapèutica de forma individualitzada a cada pacient

Tracte personalitzat a domicili

L'objectiu és reduir, o fins i tot substituir, l’estada hospitalària pel trasllat i l’assistència del pacient al seu domicili

Avantatges

Més participació i implicació, i per tant més satisfacció del pacient i de la seua família en les atencions mèdiques.

Una major humanització de l’assistència i millor evolució de la malaltia.

Disminució de casos de dependència de l’hospital i de les infeccions intrahospitalàries.

Disminució de la freqüència de les visites a urgències i dels ingressos inadequats.

Acompanyament i respecte

Aquesta unitat atén els pacients oncològics de l’hospital amb malalties que van des de les pròpiament quirúrgiques a les mèdiques, tant agudes com cròniques reaguditzades, i les complicacions derivades del tractament oncològic.

A més, presta les cures pal·liatives del pacient terminal amb l’objecte d’aconseguir la millor qualitat de vida possible, controlant els símptomes físics i psíquics, i atenent les necessitats espirituals i socials dels pacients que se senten atesos, respectats, acompanyats i no abandonats en aquesta fase de la seua malaltia, en el lloc més idoni i l’entorn natural del pacient: el seu propi domicili.

Cures pal·liatives

Les cures pal·liatives es basen en el treball en equip coordinat en diferents nivells assistencials per tal d’identificar i proporcionar assistència a aquells pacients en condicions d’especial fragilitat i als qui els proporcionen cures en el seu entorn familiar i afectiu.

Equip mèdic de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària

Coordinador

Dr. Antonio Mancheño Álvaro

Metges adjunts

Dr. Salvador Andrés Martín Utrilla
Dra. Elena Oliete Ramírez
Dra. Patricia Ruiz Ortega