en | es | val
en · es · val

Càncer de pròstata

La societat és cada vegada més conscient de la importància de la detecció precoç en la lluita contra els processos oncològics.

Què és el càncer de pròstata?

El càncer de pròstata és el tumor més freqüent en l’home. Entre els 50 i 70 anys és la segona causa de mort per càncer en l’home. En la primera part del seu desenvolupament no presenta cap tipus de molèsties; és posteriorment, a causa de l’estretiment del conducte urinari i la irritació de la bufeta, quan comencen a produir-se les dificultats urinàries. En la seua etapa inicial, quan no presenta símptomes, pot ser curat; d’ací prové la importància del diagnòstic precoç.

Programa de diagnòstic precoç

Dirigit a homes en edats entre 50 i 75 anys o amb antecedents familiars de càncer de pròstata a partir dels 40 anys i amb una expectativa de vida superior a 10 anys. La prova consisteix en una exploració senzilla com és el tacte rectal i una anàlisi de sang convencional per a detectar el PSA. Si és > 3ng/ml es remet a IVO per a anàlisi d’orina i cultiu. Després de descartar infecció urinària, es realitza un segon anàlisi de PSA i si és > 3ng/ml, es realitza una RM multiparamètrica. Amb el resultat d’aquests procediments es discuteix en el comité de Uro-radiologia la pertinència de realitzar una biòpsia de pròstata transrectal o transperineal amb software de fusió ECO/RM o biòpsia per mapatge.

En l'IVO, el diagnòstic precoç del càncer de pròstata es realitza en la Unitat de Diagnòstic Precoç II Marqués del Túria

On?

Unitat de Diagnòstic Precoç II Marqués del Túria

Direcció
C/ Estrella 3. Baix. 46007 València.

Telèfons per a cita prèvia

96 111 40 90
96 111 41 34
96 110 46 05

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.