en | es | val
en · es · val

Tumors del sistema nerviós central

diagnòstic · tractament · investigació

Què són els tumors del sistema nerviós central

Existeixen tumors cerebrals benignes i malignes.

Entre els benignes destaquen:

  • Meningioma, entre un 13 i un 20 %.
  • Schwannoma vestibular (mal anomenat «neurinoma de l’acústic»), representen un 8 % del total.
  • Tumor hipofític, entre un 5 i 7 %.

Entre els malignes trobem:

  • Metàstasi encefàlica, es tracta del tumor maligne més freqüents.
  • Glioblastoma, entre un 12 i un 15 %.
  • Astrocitoma, en un 10 %.

Tractament

La cirurgia és el tractament de primera elecció en gran part dels tumors benignes i malignes, de manera exclusiva o seguida de radioteràpia.

Bé per la seua localització profunda (o en una àrea que pot tindre seqüeles neurològiques importants) o bé perquè el pacient puga tindre problemes anestèsics, es pot plantejar el tractament amb radioteràpia com ara radiocirurgia en el cas de tumors xicotets, o radioteràpia estereotàctica fraccionada o radioteràpia tridimensional en el cas de tumors de major grandària.

La quimioteràpia s’utilitza principalment en tumors malignes, habitualment combinada amb la radioteràpia. També es pot utilitzar un tractament sistèmic amb antiangiogènics com el bevacizumab.

Comité de Tumors Cerebrals de l'IVO

El Comité de Tumors Cerebrals està format per un equip multidisciplinari de professionals experts

Servici d'Oncologia Mèdica

L'equip de professionals del servici acompanya al pacient oncològic en tot el procés de la malaltia

Servici d'Oncologia Radioteràpica

El Servici d'Oncologia Radioteràpica de l'IVO ofereix atenció clínica i terapèutica

Servici de Neurocirurgia

La Unitat de Neurocirurgia té com a funció atendre el pacient de l'IVO, si ho necessita

Assajos clínics

La forma que tenim de desenvolupar i millorar el tractament del càncer hui en dia és mitjançant els anomenats assajos clínics

Un assaig clínic és un estudi d’investigació dut a terme amb persones que permet obtindre més informació sobre com reacciona el cos davant determinats tractaments. Generalment, s’intenta descobrir fàrmacs que o bé milloren l’eficàcia dels tractaments que fins ara suposen la millor opció terapèutica per als pacients, o bé, presenten una eficàcia similar però amb un perfil de toxicitat millor.

Si tenim en compte que quasi tots els tractaments disponibles en l’actualitat són el resultat d’investigacions clíniques, es fa evident la rellevància dels assajos clínics.

L’IVO disposa d’una unitat d’assajos clínics per a tots els tipus tumorals i participa en estudis fase I-III, entre d’altres.

Viure amb tumors del sistema nerviós central

afrontar el diagnòstic, rebre el tractament i l'ajuda psicològica

Tant si es rep la notícia del diagnòstic inicial de càncer com d’una recaiguda, afrontar el fet de patir aquesta malaltia pot provocar un impacte emocional indiscutible. Cada persona té la seua pròpia manera de fer front a un diagnòstic de tumors del sistema nerviós central, però existeixen algunes recomanacions que poden ajudar el pacient en aquest procés:

  • Mantindre la comunicació i la companyia de familiars i amics, l’entorn més pròxim al pacient, capaç de proporcionar-li una xarxa de suport durant tot el procés.
  • Parlar amb persones que hagen sobreviscut al càncer o que es troben en la mateixa situació. Existeixen multitud d’associacions o grups de suport d’àmbit local i nacional; l’Asociación Española Contra el Cáncer és la més coneguda.
  • Informar-se per a prendre les millors decisions sobre el tractament i els professionals mèdics.

diagnòstic precoç

Medicina nuclear

CIRURGIA ROBÒTICA

radioteràpia