en | es | val
en · es · val

Càncer de coll uterí o cèrvix

ivo.es Atenció al pacient Diagnòstic precoç del càncer Càncer de coll uterí o cèrvix

Què és el càncer de coll uterí o cèrvix?

El càncer de coll d’úter (cèrvix) s’origina com a conseqüència d’una infecció no resuelta d’alguns genotips de virus del papil·loma humà (VPH). Detectat a temps, té un índex de curació del 80%.

Hi ha dos estratègies de prevenció del càncer de cervix uterí: Prevenció Primària (vacunació VPH) i Prevenció Secundària (Garbellament o Revisió)

El Garbellament consistix en realitzar una citologia de coll d’úter o la determinació del virus del papiloma humà (VPH)

La citologia és la tècnica utilitzada per al diagnòstic precoç del càncer (i les seues lesions precanceroses).

Programa de diagnòstic precoç

A totes les dones majors de 25 anys a partir del tercer any de l’inici de les relacions sexuals.

La revisió finalitza als 65 anys. No han de fer-se una citologia les dones que mai han tingut relacions sexuals i les dones operades d’úter (histerectomia total) per causa benigna. Independentment de la revisió mèdica citològica, es pot demanar cita si es presenten algun dels següents símptomes:

En l'IVO, el diagnòstic precoç del càncer de coll uterí o cèrvix es realitza en la Unitat de Diagnòstic Precoç II Marqués del Túria

On?

Unitat de Diagnòstic Precoç II Marqués del Túria Direcció C/ Estrella 3. Baix. 46007 València. Telèfons per a cita prèvia 96 341 08 30 96 342 37 36 96 380 76 56

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.