en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Càncer de mama

La societat és cada vegada més conscient de la importància de la detecció precoç en la lluita contra els processos oncològics.

Què és el càncer de mama?

El càncer de mama és una malaltia en la qual les cèl·lules de la mama es multipliquen sense control, tornant-se canceroses i donant lloc a l’aparició d’una massa de cèl·lules transformades (tumor), amb creixement i multiplicació anormals. El càncer de mama, tal com el coneixem en la majoria dels casos, és una malaltia que s’origina en la glàndula mamària, concretament en els conductes o tubs que porten la llet al mugró, o en els lobels, que són les glàndules que produeixen llet. És una malaltia que afecta majoritàriament dones, encara que també pot donar-se en homes.

Programa de diagnòstic precoç

L’IVO compta des de l’any 1982 amb una Unitat de Diagnòstic Precoç, on s’aplica el cribratge mamogràfic per a detectar el càncer de mama. El càncer de mama és el més freqüent en la dona, i el seu diagnòstic en fase precoç (ocult i palpable menys de 2 cm) és fonamental per a la seua curació. El mètode diagnòstic per excel·lència és la mamografia, exploració senzilla i ràpida que ens informa, amb precisió, de la situació de la mama en el moment de realitzar-la. El programa de detecció precoç és de lliure accés per a dones a partir dels 40 anys o per a aquelles de qualsevol edat remeses pel metge. En el cas que existisquen factors de risc, han d’iniciar-se abans, i serà l’especialista l’indicat per a seleccionar l’exploració més adequada i la periodicitat.

En l'IVO, el diagnòstic precoç del càncer de mama es realitza en la Unitat de Diagnòstic Precoç II Marqués del Túria

On?

Unitat de Diagnòstic Precoç II Marqués del Túria Direcció C/ Estrella 3. Baix. 46007 València. Telèfons per a cita prèvia 96 341 08 30 96 342 37 36 96 380 76 56

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.