en | es | val
en · es · val

Càncer de pulmó

La societat és cada vegada més conscient de la importància de la detecció precoç en la lluita contra els processos oncològics.

Què és el càncer de pulmó?

És un tipus de càncer en el qual les cèl·lules cancerígenes s’originen en els pulmons podent créixer fins a afectar les estructures del seu voltant. El major factor de risc associat a aquesta malaltia és el tabac. La major part dels símptomes apareixen quan el càncer de pulmó està en fase avançada, per la qual cosa el diagnòstic precoç de la malaltia pot millorar el seu pronòstic. L’IVO forma part d’un programa internacional per a la detecció precoç del càncer de pulmó asimptomàtic anomenat IELCAP. El programa pretén detectar el càncer en un moment prou inicial perquè siga possible la seua curació amb un tractament menys agressiu.

Programa de diagnòstic precoç IELCAP

El programa de detecció precoç de càncer de pulmó va dirigit a persones amb edat igual o major de 55 anys i amb un hàbit tabàquic de 30 anys-paquet de consum mínim o de 20-30 anys-paquet amb altres factors de risc o a exfumadors de menys de 15 anys. La consulta consisteix en l’elaboració d’història clínica i la realització d’un TAC de baixa dosi de radiació i sense necessitat de contrast; amb proves respiratòries en la primera consulta, tot això amb l’acceptació expressa del pacient (consentiment informat). Aquesta exploració poguera ser ampliada amb altres proves, en cas d’una sospita diagnòstica.

En l'IVO, el diagnòstic precoç del càncer de pulmó es realitza en la Unitat de Detecció precoç IELCAP

On?

Unitat de Detecció precoç IELCAP

Direcció
C/ Prof. Beltrán Báguena, 8. 46009 Valencia.

Telèfon per a cita prèvia
96 380 93 00
96 111 41 34

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.